SK / O nás / Médiá / Správy / Informačný deň - Open Season

23.03.2010

Informačný deň - Open Season

Vážení účastníci trhu,
 

pozývame Vašich delegátov na informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. marca 2010 v Siófoku v sídle spoločnosti FGSZ (adresa: 8600 Siofók, Tanácsház utca 5.), s nasledujúcou agendou.

11:00 – 11:15 Úvodné slovo predstaviteľov spoločností eustream a FGSZ
11:15 – 12:00 Prezentácia projektu
12:00 – 12:15 Prestávka
12:15 – 13:45 Otázky a odpovede
14:00            Obed

Pre organizačné účely Vás prosíme o nahlásenie počtu Vašich delegátov, ktorí sa zúčastnia informačného stretnutia, do 25. marca 2010 na e-mailovú adresu openseason@mol.hu.


 

Open Season - Záväzná fáza

Všetky správy