SK / O nás / Médiá / Správy / HUSKAT Alternatívny mechanizmus prideľovania - Výzva na predloženie ponúk III.

05.04.2019

HUSKAT Alternatívny mechanizmus prideľovania - Výzva na predloženie ponúk III.

Spoločnosti Magyar Gáz Tranzti ZRt. a eustream a.s. informujú, že z dôvodu uplatnenia práva uchádzačov odstúpiť od zmlúv vyzývajú na predkladanie ponúk v III. kole v súlade s Predpismi HUSKAT - alternatívny mechanizmus prideľovania.

Vážení obchodní partneri,

spoločnosti Magyar Gáz Tranzti ZRt. a  eustream a.s. informujú, že z dôvodu uplatnenia práva uchádzačov odstúpiť od zmlúv vyzývajú na predkladanie ponúk v III. kole v súlade s Predpismi HUSKAT - alternatívny mechanizmus prideľovania. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v kole I / II a nemajú alebo majú len čiastočne pridelenú kapacitu (neúspešní Uchádzači), môžu predložiť PPS novú ponuku na zostávajúce voľné kapacity.
Kolo III. ponukového konania trvá od 5. do 17. apríla 2019. III. Agregované výsledky prideľovania budú zverejnené 18. apríla 2019.
Všetky správy