SK / O nás / Médiá / Správy / GAZ-SYSTEM a Eustream skúmajú realizovateľnosť poľsko-slovenského plynovodu

13.01.2011

GAZ-SYSTEM a Eustream skúmajú realizovateľnosť poľsko-slovenského plynovodu

Poľský prevádzkovateľ prepravnej siete spoločnosť GAZ-SYSTEM S.A. a spoločnosť eustream, a.s. (slovenský prepravca) podpísali tzv. Letter of intent ako vyjadrenie zámeru spolupracovať na projekte plynovodného prepojenia medzi Poľskom a Slovenskom.

”Spolupráca so slovenským prevádzkovateľom prepravnej siete je súčasťou stratégie spoločnosti GAZ-SYSTEM S.A., ktorou je aktívna účasť na budovaní integrovanej plynovodnej siete v strednej Európe. Poľsko-slovenské prepojenie, ktoré práve analyzujeme, by sa mohlo stať súčasťou severno-južného koridoru. Jedným z prínosov tohto riešenia je, že umožní stredoeurópskym klientom cez poľskú prepravnú sústavu prístup k LNG terminálu Świnoujście. Národný tranzitný systém sa v súlade s týmto zámerom tiež rozvíja. Spoločnosť postaví do roku 2014 viac ako 1000 km nových potrubí, čo umožní prepravu väčších objemov na území Poľska”, povedal Jan Chadam, predseda predstavenstva GAZ-SYSTEM S.A..

"Rozšírenie spolupráce so susednými krajinami je jednou z priorít spoločnosti Eustream od roku 2006, kedy začala pôsobiť ako nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete. Projekt prepojenia Slovenska a Poľska by mohol prispieť k integrácii európskych plynárenských sietí. Sme radi, že ďalší nový krok uskutočňujeme s našimi poľskými kolegami. Príprava štúdií bude koordinovaná tak, aby táto ďalšia časť severno-južného koridoru, nasledujúca po slovensko-maďarskom prepojení, slúžila trhu a bezpečnosti dodávok plynu krajinám V4+”, zdôraznil Antoine Jourdain, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Spoločnosti sa dohodli, že vytvoria pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov obidvoch prepravcov, ktorá bude zodpovedná za prípravu technickej, ekonomickej, environmentálnej a právnej analýzy projektu prepojenia Poľska a Slovenska. Finálny výsledok spoločnej práce bude pozostávať zo štúdie uskutočniteľnosti a zo špecifikácie obchodných podmienok pre vybudovanie poľsko-slovenského prepojenia. O prípadnom ďalšom pokračovaní v implementácii projektu by sa malo rozhodnúť v roku 2012. 

Spoločnosti majú v úmysle požiadať Európsku úniu o podporu pri spolufinancovaní pripravovaných analytických štúdií.
Všetky správy