SK / O nás / Médiá / Správy / Plynárenské spoločnosti predstavili projekt stredoeurópskeho vodíkového koridoru – Central European Hydrogen Corridor

23.09.2021

Plynárenské spoločnosti predstavili projekt stredoeurópskeho vodíkového koridoru – Central European Hydrogen Corridor

Štyri popredné stredoeurópske plynárenské spoločnosti spojili sily, aby rozvíjali nový stredoeurópsky vodíkový koridor. Ich spoločná iniciatíva Central European Hydrogen Corridor sa zameriava na rozvoj vodíkovej „diaľnice“ v strednej Európe, ktorá bude slúžiť na prepravu vodíka z perspektívnych produkčných oblastí na Ukrajine. Takto vyrobený vodík sa bude cez Slovensko a Českú republiku prepravovať do oblastí budúceho veľkého dopytu po vodíku v Nemecku a EÚ.

V iniciatíve sa spojili prevádzkovatelia prepravnej siete zemného plynu z Ukrajiny (Gas TSO of Ukrajine), Slovenska (EUSTREAM), Českej republiky (NET4GAS) a Nemecka (OGE).

„Aj v najbližších dvoch desaťročiach bude hlavným zdrojom energie a silným bodom dekarbonizačnej agendy zemný plyn. Zároveň, od roku 2050, kedy sa očakáva dosiahnutie uhlíkovej neutrality, bude dôležitú úlohu zohrávať vodík – preto musíme začať s prieskumom jeho možností už dnes. Vodík predstavuje sľubnú technológiu, ktorá je v súčasnosti v rannom štádiu zavádzania do ekonomiky a partnerstvo so susednými prevádzkovateľmi prepravnej siete poskytuje veľkú synergiu pre vodíkový rozvoj,“ povedal Pawel Stanczak, zástupca CEO pre rozvoj a transformáciu spoločnosti Gas TSO of Ukraine.

Cez Slovensko a Českú republiky prechádza veľký plynárenský koridor spájajúci Ukrajinu s európskymi oblasťami dopytu. Slovenské, české a nemecké plynovody zároveň môžu byť upravené na prepravu vodíka. „Náš robustný prepravný systém ponúka flexibilnú a cenovo dostupnú možnosť ako prepravovať zelenú energiu pre európske trhy. Sme odhodlaní pripraviť našu sieť na prepravu vodíka a významne tak podporiť dekarbonizačné úsilie EÚ,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti EUSTREAM Rastislav Ňukovič.

Očakáva sa, že v rámci Európy bude významnou oblasťou dopytu po vodíku práve Nemecko. Aby bolo možné tento očakávaný dopyt pokryť, bude nevyhnutý dovoz vodíka vo veľkých množstvách.

Slúžiť má na to práve nová stredoeurópska vodíková „diaľnica“, ktorú je možné vytvoriť úpravou existujúcej prepravnej siete spolu s cielenými investíciami do nových plynovodov a kompresorových staníc. Vďaka tomu bude možné prepravovať vodík na veľké vzdialenosti a za dostupnú cenu.

Projektoví partneri už začali skúmať technickú uskutočniteľnosť vytvorenia stredoeurópskeho vodíkového koridoru pre prepravu čistého vodíka z Ukrajiny do Nemecka v množstve do 120 GWh za deň od roku 2030. Výkonný riaditeľ NET4GAS Andreas Rau podotýka: „Hoci sú takéto technické štúdie veľmi komplexné, sme si istí, že toto medzinárodné partnerstvo bude mať prvé výsledky uskutočniteľnosti, kapacít a ceny prepravy k dispozícii už na budúci rok.“

„Nadnárodná vodíková sieť je kľúčová pre budúci trh s vodíkom a stredoeurópsky vodíkový koridor predstavuje dôležitý krok týmto smerom, keďže ponúka možnosť dodávať významné objemy vodíka do nemeckých centier odberu už okolo roka 2030,“ uzatvára Dr. Jörg Bergmann, CEO spoločnosti OGE. Ako doplnil: „Jedna vec je v istá: bez rozsiahleho využívania vodíka v rámci obnoviteľnej energie nebude možné dosiahnuť klimatické ciele.“
Pre viac informácií o projekte kontaktujte partnerské spoločnosti alebo navštívte stránku projektu na www.cehc.eu.

Všetky správy