SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream zintenzívňuje cezhraničnú spoluprácu

16.10.2009

Eustream zintenzívňuje cezhraničnú spoluprácu

Bratislava, 16. októbra 2009 – Zástupcovia spoločnosti eustream, a.s. sa dnes zúčastnili na oficiálnej slávnosti pri podpise dohody o spolupráci na cezhraničných energetických projektoch medzi Rakúskom a Slovenskom. Cieľom tejto medzivládnej iniciatívy, ktorú na rakúskej strane podporuje spoločnosť OMV je aj posilnenie plynového prepojenia medzi Slovenskou republikou a Rakúskom v obidvoch smeroch. Memorandum o porozumení v tejto súvislosti podpísali ministri hospodárstva oboch krajín.

Projekt prepojenia so susednými prevádzkovateľmi prepravných sietí bol oficiálne zahrnutý do Plánu hospodárskej obnovy Európy, ktorý pripravila Európska rada v decembri 2008. Eustream sa zaviazal, že sa bude usilovať uľahčiť prepojenie slovenskej a rakúskej plynárenskej sústavy tak, aby bolo umožnené obojsmerné prúdenie zemného plynu. Spoločnosť je pripravená v blízkej budúcnosti splniť technické podmienky na prípadné spustenie reverzného toku z Rakúska na územie Slovenskej republiky cez Baumgarten. „Eustream podporuje a zintenzívňuje spoluprácu na prepojení prepravných sietí so susednými krajinami. Nedávno sme podpísali Memorandum o porozumení s maďarskými partnermi, teraz sme naštartovali intenzívnejšiu spoluprácu s rakúskymi kolegami. Tieto spoločné kroky prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti dodávok zemného plynu,“ zdôraznil Andreas Rau, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Eustream podporuje medzivládne cezhraničné iniciatívy. Posilnenie cezhraničnej prepravy plynu je jednou z priorít spoločnosti od roku 2006, keď začala svoju činnosť ako nezávislý prevádzkovateľ. Prostredníctvom užšej spolupráce s ďalšími prevádzkovateľmi prepravných sietí spoločnosť zdokonaľuje služby v oblasti prepravy plynu v regióne. Prispieva to k rozvoju trhu so zemným plynom v Európskej únii aj k bezpečným dodávkam plynu do krajín EÚ.
Všetky správy