SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream zaznamenal v roku 2011 významný rozvoj obchodných aktivít

23.04.2012

Eustream zaznamenal v roku 2011 významný rozvoj obchodných aktivít

Výročná tlačová správa

V roku 2011 spoločnosť Eustream prepravila 74 miliárd m? zemného plynu, čo je o takmer 3 miliardy m? viac ako v predchádzajúcom roku. Tento fakt potvrdzuje, že náš tranzitný systém si zachováva kľúčovú pozíciu medzi prepravnými trasami, ktorými sa dostáva plyn na územie Európskej únie. Eustream zaznamenal viac ako päťdesiat nových potvrdených rezervácií prepravných kapacít, čím sa počet aktívnych zmlúv priblížil k stovke.
 
Najväčší podiel prepravy (viac ako 90 %) bol zrealizovaný pre zahraničných zákazníkov vrátane obchodníkov s plynom pôsobiacich v rôznych európskych krajinách. Čoraz významnejšia časť zmluvného portfólia sa týka krátkodobých cezhraničných transakcií medzi obchodnými miestami v stredoeurópskom regióne.
 
Eustream zaznamenal významné úspechy v oblasti unbundlingu (odčlenenia) v súvislosti so zavádzaním opatrení vyplývajúcich z tretieho energetického balíčka.
 
Gunnar Löwensen, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream
 
„Vytvorili sme nové organizačné jednotky a obsadili sme takmer 200 pracovných pozícií s cieľom zabezpečiť všetky riadiace a podporné funkcie. Ku koncu roka sme zrealizovali fyzické oddelenie informačných systémov od systémov materskej spoločnosti. Pri pohľade na ukončené projekty súvisiace s unbundlingom môžeme s potešením oznámiť, že naša spoločnosť zvládla všetky zmeny v predstihu ešte pred zavedením novej platnej legislatívy do slovenského právneho systému.“
 
Energetická bezpečnosť
 
Dopyt trhu po diverzifikácii i stabilite dodávok zemného plynu a liberalizácia trhu s touto komoditou vedú k ambíciám vybudovať tzv. severojužný koridor spájajúci prepravné systémy krajín strednej Európy. Eustream ako jeden z kľúčových zástupcov plynárenskej infraštruktúry sa na tomto projekte aktívne podieľa. Cieľom projektu je prepojenie poľského LNG terminálu Świnoujście s plánovaným LNG terminálom na chorvátskom ostrove Krk (Adria LNG), prípadne aj s plánovaným plynovodom Nabucco, a to prepojením systémov medzi Poľskom, Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom.
 
Prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej sústavy môže v budúcnosti ponúknuť slovenskému trhu možnosť získavať dodávky plynu z nekonvenčných ložísk v Poľsku. Jednou z našich najvyšších priorít je prepojenie prepravných sústav Slovenska a Maďarska. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho energetického programu pre obnovu (EEPR).
 
Nové produkty a služby
 
V roku 2011 spoločnosť neustále zvyšovala kvalitu služieb a snažila sa maximálne napĺňať potreby svojich zákazníkov – shipperov, od prvého kontaktu až po každodenné dispečerské služby. Eustream zaviedol niekoľko nových služieb a produktov, ktoré umožňujú flexibilnejšiu rezerváciu kapacít, napríklad produkt Day ahead alebo služba On-line booking, ktorá umožňuje rezervovať prepravné kapacity cez internet. Jednou z kľúčových udalostí pri zjednodušovaní obchodných aktivít v regióne bolo  zriadenie virtuálneho obchodného bodu na Slovensku. Treba tiež zdôrazniť rozhodnutie Eustreamu pripojiť sa k platforme GATRAC,
 
 
k cezhraničnému partnerstvu európskych prevádzkovateľov prepravných plynárenských sústav NET4GAS, ONTRAS a GRTgaz.
 
Rozvoj prepravnej siete
 
Vďaka neustálej modernizácii infraštruktúry prispieva Eustream k zaisteniu bezpečnej a spoľahlivej dodávky zemného plynu do strednej a západnej Európy. Spoločnosť investuje 370 miliónov EUR do nových zariadení a environmentálnych technológií, aby minimalizovala vplyv činnosti prepravného systému na životné prostredie a aby zvýšila spoľahlivosť a bezpečnosť prepravy.
 
Preprava zemného plynu (v mld. m3)
 
2011 – 74,0
2010 – 71,4
2009 – 66,4
2008 – 76,2
2007 – 72,8
 
Ekonomická a finančná výkonnosť
 
V roku 2011 dosiahli výnosy z predaja služieb spoločnosti Eustream objem 802,39 mil. EUR, čo oproti minulému roku znamená pokles o 24,08 mil. EUR. Hlavným zdrojom tvorby výnosov bolo kontrahovanie prepravných kapacít. Prevádzkové náklady dosiahli výšku 573,11 mil. EUR, v porovnaní s rokom 2010 poklesli o 19,94 mil. EUR. Ťažisko tvorili náklady na služby, spotrebu zemného plynu, materiálu a energií a osobné náklady.
V roku 2011 vykázala spoločnosť Eustream zisk pred zdanením vo výške 231,03 mil. EUR, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje pokles o 3,17 mil. EUR. Celková daň z príjmov dosiahla výšku 43,97 mil. EUR a zisk po zdanení 187,06 mil. EUR.
 
      Porovnanie výnosov, nákladov a zisku (v mil. EUR)
 
 
2011
2010
Výnosy z predaja služieb
802,39
826,47
Prevádzkové náklady
(573,11)
(593,05)
Výnosy/(náklady) na financovanie
1,75
0,78
Zisk pred zdanením
231,03
234,20
Daň z príjmov
(43,97)
(45,91)
Zisk za obdobie
187,06
188,29
Všetky správy