SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream sa zapája do spolupráce v juhovýchodnej Európe

28.10.2008

Eustream sa zapája do spolupráce v juhovýchodnej Európe

Bratislava, 28. októbra 2008 – Najväčší prepravca zemného plynu v EÚ, eustream, a.s., podpísal minulý týždeň s prevádzkovateľmi prepravných sietí krajín juhovýchodnej Európy Memorandum o porozumení. Cieľom spolupráce medzi partnerskými spoločnosťami je posilniť koordináciu a transparentnosť postupov pri výstavbe budúcich sieťových pripojení, harmonizáciu technických štandardov a tým aj bezpečnosť dodávky energií do Európy.

Spoločnosti zaoberajúce sa prenosom energií z Rakúska, Slovenska, Českej Republiky, Talianska a Slovinska sa dohodli na zintenzívnení spolupráce. V Bukurešti podpísali minulý týždeň Memorandum o porozumení. „Táto udalosť je významným míľnikom na ceste k zavedeniu rámcovej dobrovoľnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi prenosových sietí v juhovýchodnej Európe,“ povedal Antoine Jourdain, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Región juhovýchodnej Európy charakterizuje významné zastúpenie prepravných sietí, ako aj dominantné postavenie neeurópskych dodávateľov plynu. Kvôli rozdielom v normách upravujúcich prepravné siete na národnej úrovni, cezhraničná preprava plynu ešte ani zďaleka nie je optimálna. „Prostredníctvom užšej spolupráce s ďalšími prevádzkovateľmi prepravných sietí budeme zdokonaľovať služby v oblasti prepravy plynu v regióne, a tým prispejeme k rozvoju trhu s plynom v Európskej únii,“ vysvetlil Andreas Rau, člen predstavenstva spoločnosti Eustream. Podpisom Memoranda o porozumení partneri plnia ciele európskych regulačných úradov stanovené v rámci projektu Plynové regionálne iniciatívy v roku 2006.

* Vedľajšie regionálne iniciatívy v oblasti plynárenstva:
V apríli 2006, “Skupina európskych regulátorov pre elektrinu a plyn" (ERGEG) zaviedla tzv. Regionálne iniciatívy týkajúce sa plynárenstva (GRIs) so všeobecným cieľom zabezpečiť napredovanie vo vývoji regionálnych trhov so zemným plynom. Priemysel, členské štáty EÚ, Európska komisia a iní akcionári spolupracujú s regulačnými orgánmi a správcami prenosových sietí. Južná a juhovýchodná regionálna iniciatíva pre plynárenstvo (GRI-SSE) je jednou z troch definovaných regionálnych iniciatív.Eustream je najväčším prepravcom zemného plynu v Európskej únii s kapacitou prepravnej siete viac ako 90 miliárd m3 /rok a celkovou dĺžkou 2270 km. Eustream garantuje prístup do Slovenskej prepravnej siete transparentným a nediskriminujúcim spôsobom a zabezpečuje komplexné služby v oblasti prepravy zemného plynu. Jej hlavnými partnermi sú medzinárodné energetické spoločnosti. Eustream (predtým SPP -preprava, a.s.) začal svoju činnosť ako samostatná spoločnosť po právnom odčlenení prepravných aktivít od materskej spoločnosti SPP, a.s., 1. júla 2006.

Všetky správy