SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream vstupuje do stredoeurópskeho plynárenského hubu CEGH

14.09.2012

Eustream vstupuje do stredoeurópskeho plynárenského hubu CEGH

  • Slovenská spoločnosť Eustream nadobudla 15% akcií v CEGH (Central European Gas Hub)
  • Spojenie posilňuje pozíciu CEGH ako kľúčového uzla pre obchodovanie so zemným plynom v strednej a juhovýchodnej Európe
  • CEGH bude prevádzkovateľom virtuálneho obchodného bodu pre Rakúsko
Akvizícia 15% podielu akcií stredoeurópskeho plynárenského hubu (CEGH) spoločnosťou Eustream je ďalším dôkazom rastúceho významu CEGH pre strednú a juhovýchodnú Európu. Táto dohoda vytvára nové príležitosti pre rozvoj ďalších obchodných aktivít v regióne. 
Stredoeurópsky plynárenský hub CEGH, ktorý poskytuje obchodníkom jednoduchý prístup k obchodovaniu s plynom, je jedným z najdôležitejších medzinárodných plynárenských hubov na európskom kontinente. Od založenia CEGH v roku 2005 vzrástol počet jeho členov na 147. Celkový objem obchodov dosiahol v roku 2011 až 40 miliárd m? a v prvej polovici roku 2012 sa objem v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 23%.

„Vstup do CEGH je pre Eustream dôležitým míľnikom, ktorý prirodzeným spôsobom dopĺňa našu tradičnú pozíciu hlavnej plynárenskej diaľnice do Európskej únie. Akcionárska účasť v  poprednej stredoeurópskej platforme pre obchodovanie s plynom je logickým rozšírením našich podnikateľských aktivít ako jedného z najvýznamnejších prepravcov plynu v tomto regióne“, povedal Gunnar Löwensen, člen predstavenstva spoločnosti Eustream, slovenského prevádzkovateľa prepravnej siete.

„Účasťou Eustreamu získava CEGH partnera, ktorý je spolu s viedenskou burzou  schopný významne prispieť k rozvoju CEGH a zvýšeniu likvidity plynárenského hubu. S Eustreamom CEGH nadobudne väčší význam pre zákazníkov a prispeje k  bezpečnosti dodávok v strednej Európe“, zdôraznil Hans-Peter Floren, člen predstavenstva OMV pre plyn a elektrinu a predseda dozornej rady CEGH AG.

Po akvizícii vykonanej spoločnosťou Eustream vlastní OMV Gas & Power 65% akcií CEGH a viedenská burza si ponecháva 20% podiel. V budúcnosti sa nevylučuje ani akcionárska účasť iných producentov zemného plynu.

CEGH sa stane prevádzkovateľom virtuálneho obchodného bodu pre Rakúsko 

V júli 2012 prešiel CEGH na obchodovací systém Trayport ETS. Obchodníci môžu teraz využívať všetky výhody aplikácie Traypot Global Vision a obchodovať na viacerých trhoch súčasne, a to na jednej obrazovke. CEGH tiež plánuje na konci roku otvoriť v rámci viedenskej burzy svoju plynárenskú burzu pre denné obchodovanie „CEGH Gas Exchange Within-Day Market of Wiener Boerse“, kde sa bude obchodovať s energiami na vyvažovanie plynárenských sietí. Na začiatku roka 2013 bude do prevádzky uvedený „entry-exit“ systém a CEGH tak prevezme úlohu prevádzkovateľa virtuálneho obchodného bodu pre Rakúsko.

Doplňujúce informácie
Central European Gas Hub
Stredoeurópsky plynárensky hub (CEGH- Central European Gas Hub) je dcérskou spoločnosťou OMV Gas & Power GmbH a je jednou z popredných platforiem kontinentálnej Európy pre obchodovanie so zemným plynom. Medzinárodným plynárenským spoločnostiam poskytuje platformu pre obchodovanie v bode  Baumgarten a v ďalších hraničných bodoch rakúskej siete. V roku 2011 CEGH dosiahol objem predaja takmer 40 miliárd m? a stal sa tak vedúcou obchodnou platformou kontinentálnej Európy. OMV, Wiener Boerse a Eustream sa zaviazali smerovať k tomu, aby sa CEGH stal jedným z najväčších plynárenských hubov kontinentálnej Európy a pokračoval v rozširovaní ponuky služieb.
Všetky správy