SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream predkladá na konzultáciu analýzu nákladov a výnosov v súlade s článkom 38 Nariadenia o vyvažovaní

10.05.2016

Eustream predkladá na konzultáciu analýzu nákladov a výnosov v súlade s článkom 38 Nariadenia o vyvažovaní

Analýza nákladov a výnosov v súvislosti s poskytovaním informácií o toku plynu je vypracovaná v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z článku 38 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2016 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní).

Analýza nákladov a výnosov v súvislosti s poskytovaním informácií o toku plynu je vypracovaná v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z článku 38 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2016 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní).
 
 
Prosíme o zaslanie odpovedí na konzultáciu do 17. mája (vrátane) na adresu balancing@eustream.sk.
Všetky správy