SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream pracuje na prepojení plynovodov

25.06.2009

Eustream pracuje na prepojení plynovodov

Bratislava, 25. júna 2009 – Najväčší prepravca ruského zemného plynu v Európskej únii, spoločnosť eustream, a.s. (Eustream), podpísala minulý týždeň Memorandum o porozumení s maďarským prepravcom zemného plynu, spoločnosťou FGSZ Zrt. Hlavným cieľom spolupráce je analyzovať možnosti prepojenia slovenskej a maďarskej prepravnej sústavy. Spoločnosť Eustream predpokladá, že projekt by mohol byť realizovaný v priebehu troch rokov.

Plánovaný 100 km dlhý plynovod má spájať slovenské mesto Veľký Krtíš s maďarskou obcou Vecses. Projekt prepojenia Slovenska so susednými prevádzkovateľmi prepravných sietí bol oficiálne zahrnutý do Plánu hospodárskej obnovy Európy (EERP), ktorý pripravila Európska rada v decembri 2008. Narastajúce požiadavky na zabezpečenie spoľahlivých dodávok zemného plynu sú jedným z dôvodov na zavedenie programu hospodárskej obnovy, ktorý zabezpečí finančnú pomoc projektom v oblasti energetiky. „ Vytvorením nového prepojenia existujúcej plynovej sústavy v našom regióne chceme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti dodávok zemného plynu pre Slovensko ako aj likvidite trhu v strednej Európe.” zdôraznil Antoine Jourdain, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

“Celkové investičné nároky značne prevyšujú sumu 100 miliónov € a plánovaná finančná podpora v rámci plánu EERP je 30 miliónov €,” dodáva Andreas Rau, člen predstavenstva Eustream. Výška nákladov na projekt prepojenia ako aj prepravené objemy plynu budú záležať na reálnych požiadavkách trhu.

Pomocou Plánu hospodárskej obnovy Európy chce Európska rada v rámci projektov v oblasti infraštruktúry plynu a elektrickej energie pre obdobie 2009 - 2010 vyčleniť finančnú podporu približne 2,4 miliardy €. Podporené projekty by mali prispieť k bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov, trás ako aj k integrácii vnútorného trhu s energiou s osobitným ohľadom na cezhraničné oblasti.

Všetky správy