SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream požiadal EÚ o granty na výstavbu SK-PL prepojenia a štúdiu pre plynovod Eastring

08.11.2016

Eustream požiadal EÚ o granty na výstavbu SK-PL prepojenia a štúdiu pre plynovod Eastring

Spoločnosť Eustream podala žiadosť o spolufinancovanie výstavby poľsko-slovenského prepojenia z prostriedkov fondu Európskej komisie Connecting Europe Facility. Osobitnú žiadosť podala spoločnosť aj na financovanie štúdie uskutočniteľnosti plánovaného plynovodu Eastring

Bratislava, Brusel, 8. novembra 2016 – Spoločnosť Eustream dnes spolu s poľským prevádzkovateľom prepravnej siete GAZ-SYSTEM S.A. podala žiadosť o spolufinancovanie výstavby prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko z prostriedkov fondu Európskej komisie Connecting Europe Facility (CEF). V rovnaký deň spoločnosť Eustream za podpory partnerov z Maďarska, Rumunska a Bulharska podala žiadosť o európsky grant na spolufinancovanie štúdie uskutočniteľnosti pre plynovod Eastring. Obidva investičné zámery majú status projektov spoločného záujmu (PCI) pre Európsku úniu.

Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko je súčasťou prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení (North-South East), ktorý spája plynárenské siete a LNG terminály v strednej a východnej Európe. Hlavnými cieľmi nového prepojenia je diverzifikácia trás a zdrojov zemného plynu, zvýšenie bezpečnosti dodávok a tiež posilnenie integrovaného a likvidného trhu s plynom. Projekt umožní prístup k zemnému plynu na poľskom trhu vrátane plynu z tamojšieho LNG terminálu a nadväzuje na ďalšie projekty, ako je slovensko-maďarský prepoj, ale aj plánovaný projekt Eastring.

Plynovod Eastring má prepojiť plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou, čím sa zásadne zvýši bezpečnosť dodávok komodity pre celý región aj vďaka prístupu k novým zdrojom zemného plynu z rozličných regiónov (vrátane kaspickej oblasti, Východného Stredomoria či Blízkeho východu). Cieľom pripravovanej podrobnej štúdie uskutočniteľnosti je identifikovať optimálne technické a ďalšie parametre projektu vrátane trasovania. Na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti bude následne prijaté finálne investičné rozhodnutie o projekte. Žiadosť o grant z fondu CEF podala spoločnosť Eustream s podporou národných operátorov z Maďarska, Rumunska a Bulharska, teda všetkých krajín, cez ktorý má plánovaný plynovod prechádzať (FGSZ Zrt., Transgaz S.A. and Bulgartransgaz EAD).

Všetky správy