SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream pokročil pri realizácii nových prepojovacích projektov

24.07.2014

Eustream pokročil pri realizácii nových prepojovacích projektov

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream pokročila pri realizácii dlhodobých strategických plánov pre zabezpečenie prepojenia s Maďarskom a s Poľskom. Aj budovanie nového prepojovacieho bodu Budince, na hranici s Ukrajinou pokračuje v súlade s memorandom o porozumení podpísanom s Ukrtransgazom.

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream pokročila pri realizácii dlhodobých strategických plánov pre zabezpečenie prepojenia s Maďarskom a s Poľskom. Aj budovanie nového prepojovacieho bodu Budince, na hranici s Ukrajinou pokračuje v súlade s memorandom o porozumení podpísanom s Ukrtransgazom.

Eustream úspešne napreduje v implementácii investičných projektov, ktoré tvoria dôležitú súčasť plánovaného a Európskou úniou podporovaného severojužného plynárenského koridoru. Výstavba plynovodu s Maďarskom, ktorý spája kompresorovú stanicu vo Veľkých Zlievcach s maďarskou obcou Vecsés s cieľom zabezpečiť kapacitu prepravy 12 miliónov m3 denne smerom na Maďarsko, je na slovenskej strane kompletne ukončená.  V súčasnosti, Eustream čaká na ukončenie prác na maďarskej strane s cieľom začať testovaciu prevádzku plynovodu 1. septembra 2014.

Poľsko-slovenské prepojenie, ktoré je prioritou Európskej únie (PCI- projekty spoločného záujmu) a tvorí súčasť Stratégie európskej energetickej bezpečnosti, sa nachádza vo fáze prípravných prác. Eustream pokračuje v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Gaz-System smerujúcej k podaniu žiadosti v rámci fondu CEF (Connecting Europe Facility) a zabezpečení dokumentácie potrebnej na začatie výstavby. Plynovod by mohol byť v prevádzke v roku 2018. Eustream tiež víta podporu, ktorú projektu prejavili prezidenti oboch krajín.

V súlade s memorandom o porozumení podpísanom Eustreamom a Ukrtransgazom 28. apríla 2014 a nedávnou úspešnou procedúrou Open Season, slovenský prepravca plynu pokračuje v stavebných prácach na plynovode Vojany. Zmluvne zakúpené kapacity budú k dispozícii zákazníkom k 1. septembru 2014, testovanie plynovodu bude na konci augusta 2014.Všetky správy