SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream navrhuje koncepciu integrácie trhu v regióne strednej Európ

20.05.2015

Eustream navrhuje koncepciu integrácie trhu v regióne strednej Európ

Slovenský prepravca zemného plynu (TSO ), spoločnosť Eustream, prichádza s novým konceptom na zvýšenie technickej kapacity na prepravu plynu a rozšírenie kapacity existujúcej trasy medzi prepojovacími bodmi Lanžhot (CZ/SK) a Baumgarten (SK/AT).

Navýšená kapacita pomôže posilneniu integrácie českého, slovenského a rakúskeho trhu s plynom.

„Využívaním plynovodu Nord Stream na dopravu zemného plynu do Európy sa severo-južný smer stal dôležitou súčasťou prepravných aktivít českého a slovenského prepravcu plynu. Kapacita v tomto smere je v súčasnosti rezervovaná blízko svojej maximálnej hranici,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Eustream, Rastislav Ňukovič.

Inžinierske štúdie vykonané  v Eustreame naznačujú možnosť prípadného zvýšenia technickej kapacity tejto infraštruktúry z doterajších 67 až do výšky 140 mcm/d, napríklad prostredníctvom výstavby novej kompresorovej stanice už do roku 2018.

Novovzniknutá kapacita by mala byť použitá na hlbšiu integráciu  trhov v troch susedných krajinách, čo by malo viesť aj ku konvergencii cien. „Vytvorenie virtuálneho potrubia cez slovenské územie v existujúcom potrubnom systéme sa javí ako najvhodnejšie riešenie, ako rýchlo a efektívne dosiahnuť cieľ. Je to zároveň podstatne finančne efektívnejšie a ekologickejšie riešenie, ako by bola výstavba ďalšieho úplne nového plynovodu,“  uzatvára R. Ňukovič.

Realizácia navrhovaného konceptu by zlepšila účinnosť existujúcej infraštruktúry v smere Lanžhot – Baumgarten a významne by prispela k likvidite trhu minimálnymi nákladmi, najmä v porovnaní s akýmkoľvek iným riešením.

Koncept, s ktorým prichádza spoločnosť Eustream je reakciou na závery posledného Madridského fóra regulátorov z apríla 2015, ktorý vyzýval na väčšiu integráciu trhov v strednej Európe. Ak sa podarí zrealizovať návrh na kapacitné posilnenie Česka, Rakúska a Slovenska, posilní  sa nielen integrácia trhov, ale aj bezpečnosť dodávok zemného plyn v regióne strednej Európy.  Eustream je pripravený tento nový koncept aktívne podporovať a poskytnúť svojim partnerom o tomto zámere maximálne množstvo detailov.
Všetky správy