SK / O nás / Médiá / Správy / EUSTREAM sa stal súčasťou medzinárodnej iniciatívy „H2EU+Store" pre výrobu a dodávky zeleného vodíka

09.09.2021

EUSTREAM sa stal súčasťou medzinárodnej iniciatívy „H2EU+Store" pre výrobu a dodávky zeleného vodíka

Slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete EUSTREAM sa stal súčasťou medzinárodného partnerstva pre výrobu a dodávky zeleného vodíka „H2EU+Store". Vodík vyrobený zo slnečnej a veternej energie na Ukrajine sa v budúcnosti bude prepravovať cez tranzitnú sieť EUSTREAMU do Rakúska a Nemecka, a uskladňovať pre sezónny dopyt v strednej Európe.

Medzinárodné partnerstvo priemyselných podnikov pripravilo projekt „H2EU+Store" v snahe urýchliť a zvýšiť produkciu zeleného vodíka v Európe, ktorá je životne dôležitá pre budúce dodávky klimaticky neutrálnej energie. Členmi partnerstva boli doposiaľ Bayerngas GmbH, bayernets GmbH, Eco-Optima LLC, Open Grid Europe GmbH a RAG Austria AG. Podpisom sa teraz k tejto iniciatíve pridáva aj spoločnosť EUSTREAM.


Iniciatíva sa zameriava na celý vodíkový dodávateľský reťazec vrátane výroby čistého vodíka na Ukrajine a jeho prepravu cez tranzitný systém EUSTREAMU v smere do Rakúska a Nemecka. "H2EU+Store" vytvorí potrebné kapacity pre obnoviteľnú elektrickú energiu a výrobu vodíka na Ukrajine. Popri tom dôjde k rozšíreniu skladovacích kapacít v Rakúsku a Nemecku a k úpravám v oblasti prepravy vodíka v strednej Európe.

„Jedinečná geografická poloha a paralelný systém viacerých potrubí umožňujú, aby sa Slovensko a EUSTREAM stali dôležitou vstupnou bránou pre vodík a jeho prepravu pre kľúčové európske trhy. Za týmto účelom plánujeme okrem iného vyčleniť jednu z hlavných tranzitných línií iba na prepravu stopercentného vodíka,“ povedal generálny riaditeľ EUSTREAMU Rastislav Ňukovič.
Tlačové správy členov „H2EU+STORE“:
RAG Austria AG
Open Grid Europe GmbH
Eco-Optima LLC
Bayerngas GmbH 
bayernets GmbH

Všetky správy