SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream a Gaz-System pripravujú Open Season pre poľsko-slovenské prepojenie

30.06.2016

Eustream a Gaz-System pripravujú Open Season pre poľsko-slovenské prepojenie

Spoločnosť Eustream a poľský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu Gaz-System pripravujú kroky pre vyhlásenie záväznej procedúry Open Season pre plánované poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí. Cieľom Open Season, ktorej spustenie sa predpokladá na prelome júla a augusta, je alokácia a predaj budúcich prepravných kapacít pripravovaného plynovodu. V súčasnosti prebieha dokončovanie procesu prípravy pravidiel pre Open Season, ktorých finálne znenie bude zverejnené v primeranom čase.

Projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských sietí vstupuje do ďalšej fázy

Bratislava 30. júna 2016 – Spoločnosť Eustream a poľský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu Gaz-System pripravujú kroky pre vyhlásenie záväznej procedúry Open Season pre plánované poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí. Cieľom Open Season, ktorej spustenie sa predpokladá na prelome júla a augusta, je alokácia a predaj budúcich prepravných kapacít pripravovaného plynovodu. V súčasnosti prebieha dokončovanie procesu prípravy pravidiel pre Open Season, ktorých finálne znenie bude zverejnené v primeranom čase.

Projekt poľsko-slovenského prepojenia je súčasťou prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení (North-South Gas Interconnections – East), ktorý spája plynárenské siete a LNG terminály naprieč strednou a východnou Európou. V roku 2013 bola uzatvorená medzivládna dohoda medzi Poľskom a Slovenskom o podpore plánovaného prepojenia. Hlavnými cieľmi nového prepojenia je diverzifikácia trás a zdrojov plynu, zvýšenie bezpečnosti dodávok a tiež posilnenie integrovaného a likvidného trhu s plynom. Projekt do budúcna umožní poľským účastníkom trhu prístup k tzv. Južnému koridoru. Slovenskí účastníci trhu zas získajú prístup k poľskému trhu vrátane zemného plynu z tamojšieho LNG terminálu.

Viac informácii o projekte PL-SK prepojenia je na webovej stránke Eustreamu: http://www.eustream.sk/en_transmission-system/en_pl-sk-interconnection

Všetky správy