SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream a FGSZ začínajú záväznú registráciu záujemcov o využitie plynárenského prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom

15.03.2010

Eustream a FGSZ začínajú záväznú registráciu záujemcov o využitie plynárenského prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom

Bratislava – Najväčší prepravca ruského zemného plynu v Európskej únii, spoločnosť eustream, a.s. (Eustream) spolu s maďarskou spoločnosťou FGSZ Zrt. (FGSZ), spúšťajú záväznú fázu tzv. Open Season  pre plánované prepojenie prepravných sietí medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Spoločnosti, ktoré majú záujem využiť prepravnú kapacitu plánovaného prepojenia, môžu predkladať záväzné požiadavky do 31. mája 2010.
 
Záväzná fáza je po nezáväznom procese prieskumu trhu ďalším krokom spoločností Eustream a FGSZ k vzájomnému prepojeniu prepravných plynárenských sietí. Záujem o využitie kapacity v novom plynovode medzi Slovenskom a Maďarskom prejavilo zatiaľ 15 spoločností. Celková maximálna prepravná kapacita v oboch smeroch pokrytá nezáväznými požiadavkami je viac ako 6 miliárd m3.
 
V rámci tejto záväznej fázy sa môžu zaregistrovať okrem už prihlásených žiadateľov aj noví uchádzači, ktorí predložia záväzné požiadavky na využívanie kapacity v plánovanom plynovode. Spoločnosti Eustream a FGSZ požiadavky vyhodnotia a výsledky zverejnia v polovici júna 2010. Podpisovanie dlhodobých zmlúv by sa malo ukončiť v polovici júla 2010.
 
„Veríme, že aj po ukončení záväznej fázy budeme mať dosť záujemcov o prepravu zemného plynu, aby sa mohol tento projekt zrealizovať“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti Eustream Andreas Rau.
 
Memorandum o porozumení vybudovať nový plynovod podpísali Eustream a  FGSZ v júni 2009. Plánovaný plynovod má mať dĺžku približne 115 kilometrov. Mal by spojiť slovenský vysokotlakový plynovod pri Veľkých Zlievcach s maďarskou prepravnou sieťou pri obci Vecsés na predmestí Budapešti. Eustream predpokladá, že plynovod by sa mohol uviesť do prevádzky začiatkom roka 2013. 
 
Dodatočná cezhraničná kapacita zvýši likviditu trhu s plynom a zároveň zlepší bezpečnosť dodávok plynu pre stredoeurópsky región. Projekt môže byť v budúcnosti prepojený s pripravovanými európskymi plynárenskými projektmi ako Nabucco, South Stream alebo LNG terminál v Chorvátsku.
 
Projekt prepojenia Slovenska s Maďarskom dostal finančnú podporu EÚ v rámci Európskeho programu pre obnovu v energetike (EEPR).
Všetky správy