SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream a FGSZ vyhodnotili záujem o využitie plynárenského prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom

15.07.2010

Eustream a FGSZ vyhodnotili záujem o využitie plynárenského prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom

Bratislava  - Prevádzkovatelia susediacich prepravných systémov spoločnosť eustream, a.s. (Eustream) spolu s maďarskou spoločnosťou FGSZ Zrt. (FGSZ), ukončili záväznú fázu Open Season a vyhodnotili požiadavky na využitie prepravných kapacít plánovaného prepojenia medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.

Záväzná fáza Open Season bola ďalším krokom projektu na vybudovanie nového plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom. Zaregistrované boli záväzné požiadavky viacerých záujemcov zo šiestich krajín na prepravné kapacity počas 5 - 20 rokov. Kumulatívne požiadavky na prepravnú kapacitu za celé obdobie predstavujú objem asi 20 miliárd metrov kubických v smere zo Slovenska do Maďarska. Rezervovaná denná kapacita je vo svojom maxime takmer 6,8 miliónov metrov kubických (viď. detailný graf). Najväčší záujem trhu o využitie prepojenia bol zaznamenaný pre obdobie od roku 2015. Hoci záujem o tok plynu v smere z Maďarska na Slovensko zatiaľ nie je, plynovodné prepojenie bude môcť slúžiť pre prepravu zemného plynu v obidvoch smeroch.

„Záväzná fáza Open Season potvrdila dostatočný záujem o využitie prepravných kapacít na slovenskej strane plánovaného prepojenia. Sme pripravení prijať investičné rozhodnutie a začať s implementáciou projektu aj napriek tomu, že v počiatočnej fáze prevádzky by prepojenie fungovalo len v jednom smere - zo Slovenska do Maďarska.“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti Eustream Antoine Jourdain. Tarify pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre slovenskú časť prepojenia schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví koncom júna 2010. 

Spoločnosť FGSZ vyhlásila výsledky záväznej fázy Open Season pre maďarskú časť plánovaného prepojenia za neúspešné. FGSZ bude aj napriek tomu analyzovať ďalšie alternatívy, ako v projekte budovania slovensko-maďarského prepojenia pokračovať.

Všetky správy