SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream a FGSZ robia ďalší krok ku vzájomnému plynovému prepojeniu medzi Slovenskom a Maďarskom – prieskum trhu sa začína 2. n

03.11.2009

Eustream a FGSZ robia ďalší krok ku vzájomnému plynovému prepojeniu medzi Slovenskom a Maďarskom – prieskum trhu sa začína 2. novembra

Bratislava – Najväčší prepravca ruského zemného plynu v Európskej únii, spoločnosť eustream, a.s. (Eustream), pokračuje v aktivitách s cieľom prepojiť plynárenské prepravné siete Slovenskej republiky a Maďarska. Záujemcovia o prepravnú kapacitu sa môžu registrovať cez internetovú stránku spoločnosti www.eustream.sk od 2. novembra 2009. 

Prepojenie medzi maďarskou a slovenskou prepravnou sieťou posilní súčasné energetické prepojenia v strednej Európe. Prostredníctvom nezáväzného procesu prieskumu trhu (Open Season), by Eustream a jej maďarský partner FGSZ Zrt., radi získali prehľad o požiadavkách trhu. Súčasne sú obe spoločnosti pripravené s účastníkmi rokovať o ich požiadavkách na prepravnú kapacitu. Informácie, ktoré obchodníci poskytnú, nebudú v tejto etape považované za právne záväzné. Obchodníci, ktorí sa zaregistrujú, budú pozvaní na spoločné informačné stretnutie.

Memorandum o porozumení vybudovať nový plynovod podpísali Eustream a spoločnosť FGSZ Zrt. v júni tohto roka. Plánovaný plynovod má dĺžku približne 115 kilometrov. Mal by spojiť slovenský vysokotlakový plynovod pri meste Veľký Krtíš s maďarskou prepravnou sieťou pri obci Vecses na predmestí Budapešti. Eustream plánuje, že plynovod by mohol začať prevádzku začiatkom roka 2013. 

Myšlienka tohto projektu je veľmi jednoduchá. Dodatočné cezhraničné kapacity zvýšia likviditu trhu s plynom a zároveň zvýšia bezpečnosť dodávok plynu pre tento región,“ zdôraznil Andreas Rau, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Navyše projekt môže byť v budúcnosti napojený na ďalšiu európsku plynárenskú infraštruktúru, ako napríklad Nabucco, South Stream alebo chorvátsky LNG terminál,“ dodáva jeho kolega, člen predstavenstva spoločnosti Eustream Antoine Jourdain. V prípade prerušenia dodávok plynu by slovensko-maďarské prepojenie mohlo byť využité na zabezpečenie dodávok plynu zo západných častí Európy cez Českú republiku, Slovensko a Maďarsko, ďalej do Srbska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska a Chorvátska.

Projekt prepojenia Slovenska s Maďarskom je oficiálne zahrnutý do Plánu hospodárskej obnovy Európy (EERP), ktorý spustila Európska komisia v decembri 2008. Pomocou tohto plánu chce Európska únia v rámci projektov v oblasti infraštruktúry plynu a elektrickej energie pre obdobie 2009 - 2010 vyčleniť finančnú podporu približne 2,4 miliardy €. Podporené projekty by mali prispieť k bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov, trás ako aj k integrácii vnútorného trhu s energiou s osobitným ohľadom na cezhraničné oblasti.

eustream, a.s. (Eustream) (www.eustream.sk) je najväčším prepravcom zemného plynu v Európskej únii s kapacitou prepravnej siete viac ako 90 miliárd m3 /rok a celkovou dĺžkou 2270 km. Eustream garantuje prístup do slovenskej prepravnej siete transparentným a nediskriminujúcim spôsobom a zabezpečuje komplexné služby v oblasti prepravy zemného plynu. Jej hlavnými partnermi sú medzinárodné energetické spoločnosti. Eustream (do 31. 12. 2007 známy pod obchodným názvom SPP – preprava, a.s.) začal svoju činnosť ako samostatná spoločnosť po právnom odčlenení prepravných aktivít od materskej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) 1. júla 2006.

Všetky správy