SK / O nás / Médiá / Správy / Diverzifikácia zdrojov a trás plynu získala v Rige politickú podporu

22.05.2015

Diverzifikácia zdrojov a trás plynu získala v Rige politickú podporu

Spoločnosť Eustream víta podpis deklarácie podporujúcej spoločné úsilie štyroch kľúčových krajín o diverzifikáciu zdrojov a trás zemného plynu. Dokument podpísaný pred niekoľkými hodinami v Rige v rámci summitu Východného partnerstva ministrami zahraničných vecí Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska deklaruje potrebu zabezpečenia stabilných a bezpečných dodávok plynu do strednej a východnej Európy.

Spoločnosť Eustream víta podpis deklarácie podporujúcej spoločné úsilie štyroch kľúčových krajín o diverzifikáciu zdrojov a trás zemného plynu. Dokument podpísaný pred niekoľkými hodinami v Rige ministrami zahraničných vecí Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska deklaruje potrebu zabezpečenia stabilných a bezpečných dodávok plynu do strednej a východnej Európy.
 
Krajiny vyjadrili svoju podporu pre implementáciu obojsmerného prepojenia plynárenských sietí na území Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska, ako aj pre spoločné úsilie pri hľadaní nových zdrojov plynu a pri diverzifikácii trás.
Najlacnejším a najrýchlejším spôsobom na splnenie uvedených úloh je  implementácia projektu Eastring. Jeho výhody za Eustream už od minulého roku vysvetľuje partnerom v zahraničí riaditeľ zahraničného rozvoja a vzťahov s verejnými inštitúciami Mirek Topolánek: „Navrhujeme riešenie, ktoré umožní v pomerne krátkom čase zabezpečiť prepojenie západných plynárenských trhov (hubov) s juhovýchodnou Európou a s novými zdrojmi plynu. Balkánske štáty tak získajú alternatívne dodávky plynu a stredná a západná Európa sa dostanú k zdrojom napríklad z kaspického regiónu, či z oblasti čierneho i stredozemného mora, ako aj z potenciálneho plynového uzla v Turecku.“
Význam deklarácie podpísanej ministrami štyroch krajín vyzdvihol aj predseda predstavenstva Eustreamu Tomáš Mareček: „Veľké medzinárodné projekty sa bez politickej podpory nezaobídu. Jasná politická podpora dokáže projekty, ktoré sa javia extrémne náročné priblížiť rýchlejšie k realite.  Je v záujme všetkých,  ak politici spolupracujú s firmami  v prospech ľudí na posilnení energetickej bezpečnosti celého regiónu.  V Rige takúto spoluprácu bolo možné vidieť. “ 
Diverzifikácia trás a zdrojov má nielen podporu štátov, ale je zároveň prioritou Európskej komisie, ktorá si dala za cieľ zriadiť Energetickú úniu.
 
Združenie európskych prepravcov plynu (ENTSOG) minulý týždeň (13. mája) zaradilo projekt Eastring do svojho desaťročného plánu rozvoja prepravných sietí. Oficiálne zaradenie Eastringu medzi európske projekty je zo strany tejto najdôležitejšej európskej inštitúcie v oblasti prepravy plynu ďalším mimoriadne významným krokom pre realizáciu projektu.Všetky správy