SK / O nás / Médiá / Správy / Budovanie slovensko-maďarského prepojenia plynovodov podporilo nové memorandum o porozumení

09.09.2011

Budovanie slovensko-maďarského prepojenia plynovodov podporilo nové memorandum o porozumení

Eustream, slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete a Országos Villamostávvezeték (OVIT), člen skupiny MVM, ktorá je kľúčovým hráčom v energetike Maďarska, podpísali memorandum o porozumení. Ide o ďalší krok v projekte slovensko-maďarského prepojenia.

Obaja partneri projektu, spoločnosť Eustream na slovenskej strane a OVIT na maďarskej strane podpísali memorandum o porozumení, ktorým deklarujú silnú podporu pri pokračovaní projektu.

Spoločný záujem, zakotvený v memorande, je základným predpokladom pre úspech celého projektu. Obe spoločnosti sa dohodli na detailoch ďalšej spolupráce, stanovili si kľúčové míľniky dôležité pre plynulú realizáciu a financovanie prepojenia. V snahe zaručiť kontinuitu projektu uzavrel OVIT so spoločnosťou FGSZ dohodu o spolupráci.

“Eustream oceňuje vzájomnú dohodu našich maďarských partnerov o spolupráci na technických častiach projektu. Pre nás je teraz najdôležitejšie plynulé pokračovanie projektu podľa stanoveného plánu,” zdôraznil Andreas Rau, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

„OVIT je pripravený realizovať projekt slovensko-maďarského prepojenia a podpis memoranda o porozumení s Eustreamom sa stal kľúčovým medzníkom v spolupráci našich spoločností,” uviedol Sandor Nagy, predseda predstavenstva spoločnosti OVIT.

Eustream a OVIT plánujú uvedenie plynovodu do prevádzky od 1. januára 2015.

Na valnom zhromaždení 6. septembra 2011 maďarská elektrárenská spoločnosť Magyar Villamos Müvek (MVM), ako majiteľ OVIT-u, rozhodla o zvýšení základného imania spoločnosti o 2 miliardy forintov. Z OVIT-u následne vyčlenia novú spoločnosť (Magyar Gáz Tranzit Zrt.), ktorá zrealizuje slovensko-maďarské prepojenie plynovodov. Nová spoločnosť bude vykonávať činnosť na základe licencie OVIT-u.

Projekt prepojenia prepravných sústav Slovenskej republiky a Maďarska je životaschopný a ekonomicky realizovateľný. Vybudovanie prepojenia je jednou z najvyšších priorít pre obe strany, ako aj pre národné vlády a Európsku komisiu. Niet pochýb, že projekt významne prispeje k európskej energetickej bezpečnosti a diverzifikácii prepravných trás. Dodatočná cezhraničná kapacita pomôže k zlepšeniu likvidity trhu s plynom a k zvýšeniu bezpečnosti dodávok zemného plynu do stredoeurópskeho regiónu. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho energetického programu pre obnovu (EEPR).


SK/HU prepojenie – Plánovaný plynovod s dĺžkou asi 115 kilometrov bude spájať vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti. Celkové investičné náklady značne prevyšujú sumu 100 miliónov eur. Plánovaná finančná podpora v rámci plánu EEPR je 30 miliónov eur. Strategický význam projektu pre Slovensko spočíva aj v zabezpečení prístupu Slovenska k pripravovaným projektom ako Nabucco, South Stream alebo LNG terminál v Chorvátsku.

eustream, a. s., (www.eustream.sk) je prevádzkovateľ prepravnej siete a prepravca zemného plynu s kapacitou viac ako 90 miliárd m3/rok s celkovou dĺžkou prepravného systému 2 270 km. Eustream garantuje prístup do slovenského prepravného systému transparentným a nediskriminujúcim spôsobom a zabezpečuje komplexné služby v oblasti prepravy zemného plynu. K jeho obchodným partnerom patria medzinárodné energetické spoločnosti.

Országos Villamostávvezeték ZRt. (www.ovit.hu) OVIT, člen skupiny MVM, má v maďarskej energetike široké portfólio činností. Spoločnosť už šesť desaťročí vykonáva výstavbu, údržbu a rozvoj rozvodov vysokého napätia a trafostaníc. Aktivity OVIT-u sa tradične zameriavajú na maďarskú národnú energetickú sieť a elektrárne. Pravidelne uzatvára zmluvy s domácimi dodávateľmi elektriny, veľkými priemyselnými spotrebiteľmi a so zahraničnými partnermi na realizáciu stavieb a úlohy spojené s údržbou, obnovou a rozvojom.
Všetky správy