SK / O nás / Médiá / Správy / Balkan Gas Hub sa bude koordinovať s plynovodom Eastring

04.11.2016

Balkan Gas Hub sa bude koordinovať s plynovodom Eastring

Bulgartransgaz a Eustream podpísali memorandum o porozumení, ktoré prehlbuje spoločný postup pri budovaní významných plynárenských projektov

Bulharsko a Slovensko budú úzko spolupracovať pri príprave dvoch plynárenských projektov s významom pre energetickú bezpečnosť regiónu strednej a juhovýchodnej Európy. Predpokladá to memorandum o porozumení o vývoji a realizácii projektu balkánskeho plynárenského obchodného uzla (Balkan Gas Hub) v koordinácii s projektom Eastring, ktoré dnes v Sofii podpísali spoločnosť Bulgartransgaz a Eustream.

Cieľom plánovaného projektu plynárenského obchodného uzla v Bulharsku je poskytnúť európskym zákazníkom nediskriminačný prístup k širokej škále zdrojov zemného plynu. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby na nový obchodný uzol nadväzovala dostatočná plynárenská infraštruktúra. Obe spoločnosti sa preto v memorande zhodli, že pokiaľ ide o prepojenie plynárenského uzla so západnou Európou, prioritu bude mať plynovod Eastring.

„Dohodli sme sa, že spoločné analýzy a technické riešenia projektu Balkan Gas Hub budú úzko koordinované s projektom Eastring. Vnímam to ako potvrdenie strategického partnerstva oboch spoločností pri realizácii týchto projektov, ktoré posilňujú bezpečnosť dodávok zemného plynu v strednej a juhovýchodnej Európe,“ vysvetlil generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Podpis memoranda o koordinácii projektov Balkan Gas Hub a Eastring nadväzuje na júnové slovensko-bulharské memorandum o porozumení o samotnom projekte Eastring, ako aj na medzivládne memorandum z júla. Cieľom projektu Eastring je prepojiť plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou, čím sa aj vďaka prístupu k novým zdrojom zemného plynu z rozličných regiónov zásadne zvýši bezpečnosť dodávok komodity pre celý región.

V súčasnosti spoločnosť Eustream s podporou prevádzkovateľov prepravenej siete v Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku finalizuje podklady pre žiadosť o grant Európskej komisie na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Eastring. Na základe jej výsledkov bude prijaté rozhodnutie o realizácii, trasovaní a ďalších parametroch nového plynovodu.


Podpis memoranda o porozumení. Zľava: bulharská ministerka energetiky Temenužka Petkova, výkonný riaditeľ spoločnosti Bulgartransgaz Georgi Gegov, generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič a člen predstavenstva Eustreamu Mirek Topolánek.

Všetky správy