SK / O nás / Médiá / Správy / Agentúra EÚ a Eustream podpísali grantovú zmluvu o štúdií uskutočniteľnosti pre plynovod Eastring

26.05.2017

Agentúra EÚ a Eustream podpísali grantovú zmluvu o štúdií uskutočniteľnosti pre plynovod Eastring

Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA) a spoločnosť Eustream podpísali grantovú dohodu, na základe ktorej môže Eustream čerpať európsku dotáciu pre štúdiu uskutočniteľnosti plánovaného plynovodu Eastring. Na základe zmluvy Európska únia podporí štúdiu až do výšky 50 percent jej oprávnených nákladov (maximálne do sumy 1 milión eur) z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility). Grantová zmluva vstúpila do platnosti 12. mája 2017.

Brussel/Bratislava, 26. mája 2017 – Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA) a spoločnosť Eustream podpísali grantovú dohodu, na základe ktorej môže Eustream čerpať európsku dotáciu pre štúdiu uskutočniteľnosti plánovaného paneurópskeho plynovodu Eastring. Na základe zmluvy Európska únia podporí štúdiu až do výšky 50 percent jej oprávnených nákladov (maximálne do sumy 1 milión eur) z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility). Grantová zmluva vstúpila do platnosti 12. mája 2017.

Návrh finančnej podpory štúdie pre plynovod Eastring odsúhlasil koordinačný výbor zložený zo zástupcov 28 členských štátov EÚ 17. februára 2017. Priznanie grantu a následné podpísanie dohody s INEA je významným krokom pre plánovaný plynovod so statusom Projektu spoločného záujmu pre Európsku úniu (PCI zoznam).

Plynovod Eastring prepojí plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou, čím sa zásadne zvýši bezpečnosť dodávok komodity pre celý región aj vďaka prístupu k novým zdrojom zemného plynu z rozličných regiónov (vrátane kaspickej oblasti, Východného Stredomoria či Blízkeho východu). Cieľom pripravovanej podrobnej štúdie uskutočniteľnosti je identifikovať optimálne technické a ďalšie parametre projektu vrátane trasovania. Na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti bude následne prijaté finálne investičné rozhodnutie o projekte. Žiadosť o grant z fondu CEF podala spoločnosť eustream, a.s. s podporou národných operátorov z Maďarska, Rumunska a Bulharska, teda všetkých krajín, cez ktorý má plánovaný plynovod prechádzať (FGSZ Zrt., Transgaz S.A. and Bulgartransgaz EAD).
Všetky správy