05.10.2018

2. výzva na predkladanie ponúk

Spoločnosti Magyar Gáz Tranzit ZRt., EUSTREAM a Gas Connect Austria GmbH týmto uverejňujú svoju výzvu na predloženie ponúk číslo II v rámci alternatívnej alokačnej procedúry projektu HUSK-AT. Okno na predkladanie ponúk II je otvorené od 6. októbra do 19. októbra 2018.

Výsledky ekonomického testu II sa budú uverejnené 24. októbra 2018.

 

Všetky udalosti