SK / O nás / Médiá / Správy / Personálne zmeny v spoločnosti Eustream

26.06.2014

Personálne zmeny v spoločnosti Eustream

V dôsledku reorganizácie skupiny SPP prešli viacerými personálnymi zmenami aj vrcholové orgány spoločnosti Eustream. Na základe rozhodnutia jediného akcionára, má spoločnosť Eustream od 13. mája 2014 päťčlenné predstavenstvo.

K pôvodným trom členom predstavenstva sa 13. júna 2014 pripojil Miroslav Bodnár, riaditeľ stratégie Eustreamu. Piata pozícia zatiaľ zostáva neobsadená.

V dôsledku reorganizácie skupiny SPP prešli viacerými personálnymi zmenami aj vrcholové orgány spoločnosti Eustream. Na základe rozhodnutia jediného akcionára, má spoločnosť Eustream od 13. mája 2014 päťčlenné predstavenstvo.

K pôvodným trom členom predstavenstva sa 13. júna 2014 pripojil Miroslav Bodnár, riaditeľ stratégie Eustreamu. Piata pozícia zatiaľ zostáva neobsadená.

Predstavenstvo spoločnosti Eustream (stav k 26. júnu 2014)

Tomáš Mareček, predseda predstavenstva
Robert Hančák, podpredseda predstavenstva
Vladimír Mlynář, člen predstavenstva
Miroslav Bodnár, člen predstavenstva

Zmeny súvisiace s reorganizáciou akcionárskej štruktúry SPP sa dotkli aj dozornej rady Eustreamu, ktorá v súčasnosti pracuje v tomto zložení:

Dozorná rada spoločnosti Eustream (stav k 26. júnu 2014)

Peter Trgiňa, predseda dozornej rady
Daniel Křetínský, člen dozornej rady
Otto Halás, člen dozornej rady
Andrej Lendvay, člen dozornej rady
Viktor Mihalik, člen dozornej rady
Viera Peťková, člen dozornej rady

V dozornej komisii s piatimi členmi, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov, nastala jedna zmena na poste člena dozornej komisie. Odchádzajúceho člena Mareka Spurného nahradil Daniel Křetínský.

Dozorná komisia spoločnosti Eustream (stav k 26. júnu 2014)

Hana Krejčí, predsedníčka dozornej komisie
Ružena Lovasová, podpredsedníčka dozornej komisie
Daniel Křetínský, člen dozornej komisie
Roman Karlubík, člen dozornej komisie
Jan Stříteský, člen dozornej komisie

Zmena na poste generálneho riaditeľa spoločnosti Eustream

Zmena nastáva aj na poste generálneho riaditeľa, ktorý 30. júna 2014 na vlastnú žiadosť opustí Miloš Pavlík. Novým generálnym riaditeľom sa 1.júla 2014 stane Rastislav Ňukovič, ktorý doteraz pôsobil na pozícii riaditeľa organizačnej jednotky riadenia aktív.
 

_____________________________________________________________________________________________

Miroslav Bodnár
člen predstavenstva
 
Narodil sa 29. apríla 1987 v Leviciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Po krátkej pracovnej skúsenosti v oblasti bankovníctva začal v roku 2009 pracovať pre skupinu EPH na oddelení fúzií a akvizícií, kde sa špecializoval na identifikáciu a vyhodnocovanie akvizičných projektov v oblasti energetiky.
V marci 2013 vstúpil do spoločnosti Eustream ako člen dozornej rady a dozornej komisie. Na týchto postoch pracoval do 22. mája 2014. V Eustreame zastáva od júna 2013 aj pozíciu riaditeľa stratégie. Je zástupcom spoločnosti Eustream v dozornej rade Central European Gas Hub (obchodná platforma pre obchodovanie so zemným plynom pre strednú a východnú Európu).
Od 13. júna 2014 je členom predstavenstva spoločnosti Eustream.


Rastislav Ňukovič
generálny riaditeľ

Študoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, postgraduálne štúdium so zameraním na plynárenstvo absolvoval v rokoch 2000 až 2002 na Fakulte ochrany životného prostredia VŠCHT v Prahe. Svoju kariéru v plynárenstve začal v roku 1998 v SPP v divízii Slovtransgaz ako správca IT systémov v Senici, neskôr sa stal vedúcim odboru montáží a technickej podpory. V rokoch 2005 až 2008 pôsobil ako riaditeľ sekcie centralizovanej údržby a počas nasledujúcich štyroch rokov riadil sekciu strategických projektov. Na začiatku roka 2012 nastúpil na post riaditeľa novovzniknutej organizačnej jednotky riadenia aktív, ktorá zastrešuje strategické projekty aj technické kompetenčné centrum. Od 1. júla 2014 bude generálnym riaditeľom spoločnosti Eustream. Zastupuje Slovenský plynárenský a naftový zväz vo výkonnom výbore Marcogas (Technické združenie európskeho plynárenského priemyslu).

Všetky správy