SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

10.5.2016
Eustream predkladá na konzultáciu analýzu nákladov a výnosov v súlade s článkom 38 Nariadenia o vyvažovaní
Analýza nákladov a výnosov v súvislosti s poskytovaním informácií o toku plynu je vypracovaná v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z článku 38 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2016 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní).
 
 
Prosíme o zaslanie odpovedí na konzultáciu do 17. mája (vrátane) na adresu balancing@eustream.sk.

4.4.2016
Zmeny v prepojovacom bode Budince od 1. apríla 2016
Od 1. apríla 2016 sa prepojovací bod Budince stáva obojsmerným bodom, so vstupnou kapacitou do prepravného systému Eustreamu smerom z Ukrajiny. Maximálna pevná vstupná kapacita smerom z Ukrajiny je 17 miliónov m3/deň. Súčasne sa v bode Budince na základe vyhodnotenia stupňa využitia jestvujúcej kapacity pristúpi k dynamickej ponuke navýšenej prerušiteľnej kapacity, a to na základe vyhodnotenia pravdepodobnosti prerušenia pre mesačné produkty.


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     >