SPP EUSTREAM image
 

Využitie siete a prietoky

Pre podporu likvidity a konkurencie na trhu so zemným plynom Eustream, ako prevádzkovateľ prepravnej siete, zverejňuje mesačné extrémy podielu využívania kapacity a ročné priemerné prietoky vo všetkých príslušných bodoch.

Tieto údaje sú publikované v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 715/2009. Pre detailnejšie informácie o kapacitách a prietokoch navštívte stránky nášho obchodného informačného systému TIS.

Využitie kapacity

Historické mesačné maximá a minimá podielu využívania kapacít a priemerné ročné prietoky pre všetky vstupné a výstupné body za uplynulé roky (využitie kapacity je vyjadrené ako podiel skutočného toku a kontrahovanej kapacity):


2013
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany

50,3

78,9

146,5

Lanžhot

15,7

69,4

15,5

Baumgarten

0,0

97,8

0,1

Domáci bod

0,0

99,2

0,7

 
Výstupné body V. Kapušany

N/A

N/A

N/A

Lanžhot

21,5

66,5

33,7

Baumgarten

69,7

88,0

111,4

Domáci bod

19,1

93,1

15,22012
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany

36,3

66,5

141,4

Lanžhot

10,8

94,7

14,9

Baumgarten

0,0

92,7

0,0

Domáci bod

0,0

41,0

0,2

 
Výstupné body V. Kapušany 0,0 0,0 0,0
Lanžhot

16,4

70,8

45,1

Baumgarten

47,6

81,8

94,2

Domáci bod

42,0

82,8

15,02011
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany

46,9

86,0

193,5

Lanžhot

58,3

92,4

12,2

Baumgarten

0,0

0,0

0,0

Domáci bod

4,8

54,7

0,2

 
Výstupné body V. Kapušany 0,0 0,0 0,0
Lanžhot

30,2

93,4

82,1

Baumgarten

44,0

82,8

104,1

Domáci bod

39,8

88,5

16,52010
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany

43,6

76,6

186,2

Lanžhot

37,1

79,6

11,9

Baumgarten

0,0

0,0

0,0

Domáci bod

2,3

44,1

0,5

 
Výstupné body V. Kapušany 0,0 0,0 0,0
Lanžhot

48,5

92,7

89,6

Baumgarten

42,7

83,4

91,0

Domáci bod

23,2

53,5

15,12009*
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany

45,7

82,7

178,6

Lanžhot

39,8

77,5

4,4

Baumgarten

0,0

92,6

0,8
Domáci bod

0,0

71,0

1,1

 
Výstupné body V. Kapušany 0,0 0,0 0,0
Lanžhot

32,3

90,8

70,7

Baumgarten

52,2

75,3

94,8

Domáci bod

42,3

98,4

16,5

* Neuvažuje sa január 2009 počas plynovej krízy

2008
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany 48,3 87,4 206,7
Lanžhot 27,7 67,1 1,1
Baumgarten 63,8 99,7 0,5
Domáci bod 6,7 51,8 0,3
 
Výstupné body V. Kapušany 0,0 0,0 0,0
Lanžhot 40,4 90,1 84,0
Baumgarten 55,9 89,3 105,2
Domáci bod 41,0 93,8 16,4


2007
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany 49,2 91,5 194,9
Lanžhot 44,7 97,8 0,9
Baumgarten 98,3 99,0 0,1
Domáci bod 74,5 90,7 0,3
 
Výstupné body V. Kapušany 0,0 0,0 0,0
Lanžhot 42,4 91,1 80,4
Baumgarten 52,6 94,6 97,9
Domáci bod 34,8 87,7 17,2


2006
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany 53,5 85,6 196,8
Lanžhot 0,0 0,0 0,0
Baumgarten 35,0 78,0 0,0
Domáci bod 44,3 75,3 0,0
 
Výstupné body V. Kapušany 0,0 0,0 0,0
Lanžhot 38,6 84,3 81,0
Baumgarten 62,5 98,8 99,9
Domáci bod 44,4 90,7 19,4


2005
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany 65,8 89,2 215,7
Lanžhot 0,0 0,0 0,0
Baumgarten 0,0 0,0 0,0
Domáci bod 0,0 0,0 0,0
 
Výstupné body V. Kapušany 0,0 0,0 0,0
Lanžhot 56,6 85,4 96,2
Baumgarten 70,7 98,4 103,9
Domáci bod 46,3 91,3 20,0


2004
minimum
[%]
maximum
[%]
priemerné ročné prietoky
[mil. m3/d]
Vstupné body V. Kapušany 65,4 89,1 218,9
Lanžhot 0,0 0,0 0,0
Baumgarten 0,0 0,0 0,0
Domáci bod 0,0 0,0 0,0
 
Výstupné body V. Kapušany 0,0 0,0 0,0
Lanžhot 63,1 89,1 102,2
Baumgarten 68,7 95,6 100,9
Domáci bod 57,3 96,4 20,7