SPP EUSTREAM image
 

Verejná konzultácia pre HU-SK

Eustream, a.s. a FGSZ Ltd vás týmto informujú, že podľa článku 27 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v prepravných sieťach plynu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 984/2013 (CAM NC) v rámci fázy návrhu príslušní susední prevádzkovatelia prepravnej siete vedú spoločné verejné konzultácie o návrhoch projektov od 13. januára 2020 s ukončením obdobia konzultácií 14. februára 2020.

Návrh projektu pre prírastkovú kapacitu HU-SK