SPP EUSTREAM image
 

Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2022 – 2031

 
 
Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2022 – 2031 (link) podľa zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín vyhlásenia pripomienkového konania : 1.október 2021
Termín uzávierky pripomienkového konania : 21.október 2021 o 10,00 hod

Pripomienky je možné uplatniť v slovenskom alebo anglickom jazyku, ich zaslaním na adresu:tyndp@eustream.sk, výlučne v nasledovnej štruktúre : identifikácia pripomienkovanej časti – návrh na úpravu – zdôvodnenie.
Návrh Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2022 – 2031 je dostupný iba v slovenskom jazyku.