SPP EUSTREAM image
 

Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2021 – 2030

 
 
Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2021 – 2030 (link) podľa zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín vyhlásenia pripomienkového konania : 25.september 2020
Termín uzávierky pripomienkového konania : 15.október 2020 o 11,00 hod

Pripomienky je možné uplatniť v slovenskom alebo anglickom jazyku, ich zaslaním na adresu :tyndp@eustream.sk, výlučne v nasledovnej štruktúre : identifikácia pripomienkovanej časti – návrh na úpravu – zdôvodnenie.