SPP EUSTREAM image
 

Posúdenie dopytu účastníkov trhu

Posúdenie dopytu účastníkov trhu podľa Nariadenia Komisie EÚ 2017/459 zo 16. marca 2017
 
Vyplnený formulár na nezáväzné vyjadrenie dopytu v súlade s čl. 26(8) Nariadenia Komisie EÚ 2017/459 zo 16.marca 2017 môžu užívatelia siete posielať poštou na sídlo spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava do 30. augusta 2021.

Vyjadrenie dopytu - formulár