SPP EUSTREAM image
 

Plány rozvoja siete

 
 

Prevádzkovatelia prepravných sietí (Transmission system operator – TSO) musia v súlade s európskym nariadením EC/715/2009 každé dva roky publikovať Regionálny investičný plán v plynárenstve (Gas Regional Investment Plan – GRIP). Cieľom tohto plánu je priblížiť výhľad regionálnej plynárenskej infraštruktúry v súlade s Európskym desaťročným plánom rozvoja siete, ktorý identifikuje a stanovuje potenciálne investície do infraštruktúr. Všetky publikované materiály sú dostupné výlučne v anglickom jazyku.

 Slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete Eustream je súčasťou dvoch regionálnych investičných plánov – región Južného koridoru a región strednej a východnej Európy.

 Oba aktuálne plány sú dostupné na stránke ENTSOG tu.

Verejná konzultácia dokumentu GRIP CEE 2019 je otvorená do 24.3.2020. Bližšie informácie nájdete tu.Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti Eustream

Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2020 – 2029

Odpoveď ÚRSO k TYNDP 2020-2029
Stanovisko eustream, a.s. k odpovedi ÚRSO

Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2021 - 2030

Odpoveď ÚRSO k TYNDP 2021-2030