SPP EUSTREAM image
 

Plány rozvoja siete

 
 
Prevádzkovatelia prepravných sietí (Transmission system operator – TSO) musia v súlade s európskym nariadením EC/715/2009 každé dva roky publikovať Regionálny investičný plán v plynárenstve (Gas Regional Investment Plan – GRIP). Cieľom tohto plánu je priblížiť výhľad regionálnej plynárenskej infraštruktúry v súlade s Európskym desaťročným plánom rozvoja siete, ktorý identifikuje a stanovuje potenciálne investície do infraštruktúr. Všetky publikované materiály sú dostupné výlučne v anglickom jazyku.

Prevádzkovatelia prepravných sietí z regiónu Južného koridoru prijali regionálny investičný plán pre roky 2012 až 2021.

Slovenský TSO Eustream si splnil povinnosť vyplývajúcu z európskej legislatívy nedávno v rámci regiónu Strednej a Východnej Európy. Slovenský prepravca však vďaka svojej kľúčovej polohe patrí tiež do regiónu Južného koridoru a preto sa na investičnom pláne podieľal aj v rámci tejto skupiny. Pracovná skupina regiónu Južný koridor privíta akékoľvek pripomienky a komentáre prostredníctvom stránky Európskej siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy - ENTSOG (http://www.entsog.eu/download/grip) alebo priamo na e-maile hlavného koordinátora j.florentin@desfa.gr.

Región Južného koridoru zahŕňa týchto 9 krajín a 12 prevádzkovateľov prepravných sieti.
  • Krajiny: Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
  • TSO: BOG, GAS CONNECT AUSTRIA, TAG, Bulgartransgaz, DESFA, FGSZ, Edison Stoccaggio, Snam Rete Gas, Transgaz, Eustream, Plinovodi, Plinacro (pozorovateľ)
Organizácia ENTSOG (European Network for Transmission System Operators for Gas) bola vytvorená 1. decembra 2009 a v súčasnosti združuje 39 prevádzkovateľov prepravnej siete z 24 európskych krajín.

Regionálny investičný plán v plynárenstve pre južný koridoru (pdf: 19 MB)
SC GRIP - Príloha A: Profily štátov(pdf: 17.12 MB)
SC GRIP - Príloha B: Infraštruktúrne projetky (pdf: 33.41 MB)

Prevádzkovatelia prepravných sietí strednej a východnej Európy pripravili druhé vydanie Regionálneho investičného plánu pre roky 2014-2023. V súlade s článkom 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009, Eustream na tomto mieste publikuje Regionálny investičný plán v plynárenstve. Cieľom plánu je priblížiť výhľad regionálnej plynárenskej infraštruktúry v súlade s Európskym desaťročným plánom rozvoja siete, ktorý identifikuje a stanovuje potenciálne investície do infraštruktúr. Eustream ponúka všetkým účastníkom trhu možnosť vyjadriť k regionálnemu investičnému plánu svoje pripomienky, otázky, či námety na zlepšenie. Akékoľvek písomné reakcie môžu byť zaslané do 13.6.2014 na adresu: cee.grip@gaz-system.pl.

Dokument je dostupný nižšie na našej stránke, ako aj na stránkach zúčastnených prevádzkovateľov prepravných sietí a rovnako na stránke ENTSOG-u (http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips#CENTRAL-EASTERN-EUROPE).

Regionálny investičný plán v plynárenstve regiónu strednej a východnej Európy (pdf: 11.12 MB)
CEE GRIP - Príloha A: Profily štátov a prevádzkovateľov prepravných sietí (pdf: 15.2 MB)
CEE GRIP - Príloha B: Infraštruktúrne projetky (pdf: 8 MB)
CEE GRIP - Príloha C: Tabuľky / Spotreba a produkcia (pdf: 2.72 MB)
CEE GRIP - Príloha D: Tabuľky / Kapacity IP bodov (pdf: 5.1 MB)
CEE GRIP - Príloha E: Matica prípadov (pdf: 2.77 MB)
CEE GRIP - Príloha F: Zoznam PCI projektov (pdf: 2.9 MB)

Pozn.: Investičný plán regiónu strednej a východnej Európy je pokrýva:

- 10 krajín (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) 

- 18 prevádzkovateľov prepravných sietí:
Bulgartransgaz EAD (Bulharsko), NET4GAS, s.r.o. (Česká republika), Plinacro d.o.o. (Chorvátsko), FGSZ Ltd. (Maďarsko), Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, terranets bw GmbH (Nemecko), GAZ-SYSTEM S.A. (Poľsko), BOG GmbH, TAG GmbH, GAS CONNECT AUSTRIA GmbH (Rakúsko), Transgaz SA. (Rumunsko), eustream, a.s. (Slovensko), PLINOVODI d.o.o. (Slovinsko).

Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti Eustream


Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2019 – 2028

Verejná konzultácia návrhu dokumentu „Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2020 – 2029“