SPP EUSTREAM image
 

Plány rozvoja siete

 
 

Prevádzkovatelia prepravných sietí (Transmission system operator – TSO) musia v súlade s európskym nariadením EC/715/2009 každé dva roky publikovať Regionálny investičný plán v plynárenstve (Gas Regional Investment Plan – GRIP). Cieľom tohto plánu je priblížiť výhľad regionálnej plynárenskej infraštruktúry v súlade s Európskym desaťročným plánom rozvoja siete, ktorý identifikuje a stanovuje potenciálne investície do infraštruktúr. Všetky publikované materiály sú dostupné výlučne v anglickom jazyku.

 Slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete Eustream je súčasťou dvoch regionálnych investičných plánov – región Južného koridoru a región strednej a východnej Európy.

 Oba aktuálne plány sú dostupné na stránke ENTSOG tu.Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti Eustream


Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2019 – 2028

Verejná konzultácia návrhu dokumentu „Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2020 – 2029“