SPP EUSTREAM image
 

Zverejňovanie dôverných informácií (UMM)

V zmysle článku 4 (povinnosť uverejňovať dôverné informácie) nariadenia EP a Rady (EÚ) č.1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou eustream informuje účastníkov trhu o nasledovnom:

 
13 August 2015, 10:00
12. augusta 2015  publikoval susediaci operátor prepravnej siete Gas Connect Austria nasledovnú dôvernú informáciu (UMM): Due to Maintenance Work done by TSO Eustream the flow on the following Locations will be interrupted: Baumgarten CMA.
Eustream týmto oznamuje a potvrdzuje, že 12. augusta 2015 a v nasledovných dňoch neprebieha žiadna údržba ani nedochádza k obmedzeniu prevádzky prepravnej siete na prepojovacom bode Baumgarten zo strany Eustream.

transmission@eustream.sk 

Staršie správy nájdete v UMM archíve.