SPP EUSTREAM image
 

Prepravná sieť

Prepravný systém spoločnosti Eustream tvorí spoľahlivú časť medzinárodnej prepravnej siete dopravujúcej zemný plyn z krajín pôvodu na Európsky trh plynu.
 
Eustream prevádzkuje vysoko-tlakový prepravný systém, ktorý je prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Českej republike a v Rakúsku (viac informácií o prepravnej sieti a dostupných kapacitách nájdete v časti mapa a kapacity siete). 

Systém pozostáva zo štyroch až piatich paralelných potrubí priemeru 1200/1400 mm s prevádzkovým tlakom 7,35 MPa. Tlakový diferenciál potrebný pre plynulý tok plynu zabezpečujú štyri kompresorové stanice s výkonom takmer 500 MW. Najvýznamnejšia kompresorová stanica je vo Veľkých Kapušanoch na slovensko-ukrajinských hraniciach. S celkovým výkonom takmer 300 MW je to najväčšia kompresorová stanica v EU. Technická kapacita na vstupnom bode Veľké Kapušany je 2 028 GWh, čo predstavuje 195 miliónov metrov kubických za deň.

Naša spoločnosť sa neustále snaží modernizovať a zdokonaľovať infraštruktúru siete. V rámci takejto snahy sme vytvorili niekoľko projektov s cieľom zlepšenia prevádzky systému rovnako ako aj zlepšenie komunikácie so zákazníkmi.

Prístup do prepravnej siete je založený na princípe entry – exit. Pre vstup do systému a výstup z neho si zákazník môže zvoliť jeden z nasledujúcich vstupných/výstupných bodov:
  • Veľké Kapušany (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Ukrajiny),
  • Baumgarten (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Rakúska),
  • Lanžhot (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Českej republiky),
  • Budince  (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Ukrajiny),
  • Veľké Zlievce (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Maďarska),
  • Domáci bod (bod do/z distribučných sietí a zásobníkov na území Slovenskej republiky).
Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Obchodné informácie našej webovej stránky.