SPP EUSTREAM image
 

PREPOJENIE SLOVENSKA A UKRAJINY: ZÁVÄZNÁ FÁZA OPEN SEASON 2014

Eustream si dovoľuje oznámiť, že v zmysle dohôd medzi spoločnosťami Eustream a Ukrtransgaz pokročil v prípravných prácach na prepojení medzi prepravnými sieťami pre plyn Slovenska a Ukrajiny. Slovenský prepravca zemného plynu týmto pozýva všetkých potenciálnych záujemcov do tzv. Open Season – procesu, v ktorom sa zisťuje záväzný záujem trhu o prepravu plynu cez aktuálne budované prepojenie Slovensko – Ukrajina (SK-UA).

Prepojenie Slovenska a Ukrajiny spojí prepravné siete operátorov Eustream a Ukrtransgaz cez nový prepojovací bod – Budince, v blízkosti existujúceho prepojovacieho bodu Veľké Kapušany. Toto prepojenie ponúka nové príležitosti na prepravu plynu a posilní cezhraničnú likviditu.


Začiatok procesu Open Season pre plynovodné prepojenie SK-UA s cieľom alokovať a predávať prepravné kapacity bol oficiálne vyhlásený dňa 26.5.2014. Registrovaní účastníci procesu môžu predložiť svoje požiadavky do 23.6.2014. Po vyhodnotení procesu Open Season, v zmysle prijatých záväzných ponúk, bude nasledovať uzatváranie finálnych zmlúv o preprave medzi Eustreamom a zákazníkmi/shippermi.

Preprava v ukrajinskej časti prepoja SK-UA sa riadi štandardným postupom objednávania kapacity u ukrajinského prevádzkovateľa prepravného systému Ukrtransgaz (www.utg.ua).

Podrobnejšie informácie a kontakty o procese záväznej fázy je možné získať z dokumentov Open Season po kliknutí na odkazy uvedené nižšie.

Open Season - dodatkované pravidlá 13.06.2014
Open Season - pravidlá
Open Season - registračný formulár

V rámci celého procesu Open Season bola ako oficiálny jazyk zvolená angličtina, preto niektoré z priložených dokumentov sú uvedené len v tomto jazyku.