SPP EUSTREAM image
 

Slovensko-maďarské prepojenie

Obojsmerný plynovod s ročnou kapacitou 5 miliárd kubických metrov má dĺžku približne 111 kilometrov (z toho 92,1 kilometrov na území Maďarska a 18,6 kilometrov na slovenskom území). Plynovodné prepojenie spája vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti. Celkové investičné náklady prevyšujú sumu 160 miliónov eur. Plánovaná finančná podpora v rámci plánu EEPR je 30 miliónov eur. Strategický význam projektu pre Slovensko spočíva aj v zabezpečení prístupu krajiny k plánovaným južným plynovým koridorom alebo k LNG terminálu v Chorvátsku. Maďarsko získa prístup k západoeurópskym plynovým sieťam.