SPP EUSTREAM image
 

Kybernetická bezpečnosť

V súčasnosti prebieha implementácia projektu „Presadzovanie politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti novej generácie a rozšíreného povedomia“, ktorý má za cieľ zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Eustream, a to posilnením najkritickejších častí infraštruktúry s adekvátnymi riešeniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti, implementovaním pokročilých technológií detekcie a prevencie pred kybernetickými hrozbami, zvýšením robustnosti a udržateľnosti kľúčových bezpečnostných prvkov, zvýšením viditeľnosti bezpečnostných atribútov sieťovej prevádzky a pokročilému tréningu interných zamestnancov spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Akcia je zameraná na zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry spoločnosti Eustream proti komplexným a cieleným útokom a zabezpečenie súladu s NIS Directive (Directive on security of network and information systems) a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Projekt je spolufinancovaný z európskeho programu CEF Telecom vo výške 150.000 € a bude implementovaný v rokoch 2019 a 2020.