SPP EUSTREAM image
 

EIC KÓDY

 
 
Od 9. decembra 2010 má spoločnosť Eustream udelený štátút lokálneho vydávateľa pre EIC kódy plynárenského priemyslu na Slovensku.
 
EIC (energy identification code) - identifikačný systém pre subjekty operujúce na európskom energetickom trhu bol vyvinutý organizáciou ETSO (jedným z predchodcov ENTSO-E). Databáza EIC kódov je teraz udržiavaná organizáciou ENTSO-E a tak zoznam všetkých pridelených kódov ako aj podrobnejšie informácie o kódovaní a vydávateľoch EIC kódov je dostupný na stránkach ENTSO-E.

Postup pri žiadaní o pridelenie EIC kódu:
  1. Stiahnite si formulár Žiadosť o EIC kód
  2. Vyplňte formulár a opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom zašlite na adresu:
Miroslav Hajach
eustream, a.s.
Votrubova 11/A
821 09, Bratislava
  1. Pre urýchlenie celého procesu, prosím zašlite formuár aj v elektronickej podobe e-mailom na adresu eic@eustream.sk
  2. Žiadosť bude odoslaná do centrálnej databázy ENTSO-E na overenie a centrálnu evidenciu
  3. O pridelení identifikačného kódu EIC bude žiadateľ po spracovaní nofifikovaný formou e-mailu
Zoznam úradov vydávajúcich EIC kódy
Zoznam EIC kódov typu X
Zoznam EIC kódov vydaných spoločnosťou Eustream