SPP EUSTREAM image
 

Odpadové teplo

Kompresorové stanice vo Veľkých Kapušanoch, Jablonove nad Turňou, Veľkých Zlievciach, Ivanke pri Nitre poskytujú výrobu, distribúciu a dodávku odpadového tepla.

V zmysle zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujeme rozhodnutie ÚRSO o tarifách na rok 2013 a povolenie na výrobu a rozvod tepla.