SPP EUSTREAM image
 

Informácie týkajúce sa taríf

 
 
Kliknutím na tento link nájdete detailný popis služieb, ktoré poskytuje Eustream na základe čl. 3. ods. 1.2. písm. (a) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009

Kliknutím na tento link nájdete informácie podľa čl. 29 a čl. 30 sieťového predpisu o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu

Kliknutím na tento link nájdete všetky podnety prijaté počas záverečnej konzultácie, ako aj ich zhrnutie, v zmysle čl. 26 ods. 3 sieťového predpisu o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu.

Rozhodnutie ÚRSO vo veci metodiky určovania referenčných cien za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, indikatívnych referenčných cien a úrovne multiplikačných koeficientov na regulačné obdobie začínajúce 1.januára 2022.