SPP EUSTREAM image
 

312/2014 POŽIADAVKY

 
 
V zmysle nariadenia Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach Eustream publikuje nasledovné informácie:

Nariadenie o vyvažovaní  Informácia
Článok 8 bod 7
Informácia týkajúca sa nakupovaných vyvažovacích služieb a súvisiacich nákladov
rok 2019:
Výška súvisiacich nákladov:
2 021 231 EUR

Článok 9 bod 4
Informácia o nákladoch frekvencii a počte vyvažovacích opatrení
rok 2019:
Balancing actions
Článok 20 bod 2
Metodika výpočtu denného poplatku za odchýlku

Prevádzkový poriadok

Cenové rozhodnutie

Článok 29 bod 4
Údaje týkajúce sa súhrnu poplatkov súvisiacich s vyvažovaním a neutralizačných poplatkov
Neutralizačný účet