SPP EUSTREAM image
 

312/2014 KONZULTÁCIE

Konzultácia k Následnej aktualizácii správy v súlade s článkom 46 Nariadenia o vyvažovaní
 
Následná aktualizácia správy o uplatnení predbežných opatrení je vypracovaná v súlade s povinnosťou spoločnosti eustream, a.s. vyplývajúcou z článku 46 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní).

V zmysle požiadavky Nariadenia o vyvažovaní eustream, a.s. predkladá príslušnú správu na konzultáciu

Začiatok konzultácie: 15.08.2018

Koniec konzultácie: 06.09.2018

Korešpondenčná adresa: balancing@eustream.sk