SPP EUSTREAM image
 

312/2014 KONZULTÁCIE

Konzultácia k návrhu Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení
 
Návrh dokumentu „Aktualizovaná správa o uplatnení predbežných opatrení“ je vypracovaný v súlade s povinnosťou spoločnosti eustream,a.s. vyplývajúcou z článku 46 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26.marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní).

V zmysle článku 46 ods.2 Nariadenia o vyvažovaní predkladá eustream, a.s. príslušný návrh správy na konzultáciu

Začiatok konzultácie: 13.08.2019

Koniec konzultácie: 09.09.2019

Korešpondenčná adresa: balancing@eustream.sk