SPP EUSTREAM image
 

Princípy vyvažovania

 
 

Spoločnosť eustream publikuje Správu o uplatnení predbežných opatrení vypracovanú v súlade s článkom 46 Nariadenia Komisie č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach. Správu schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dňa 15. 3. 2015.