SPP EUSTREAM image
 

Ďalšie obchodné informácie

 
 
Spoločnosť Eustream pre svojich zákazníkov vyvinula obchodný informačný systém TIS („Transmission information system“). TIS má dve zóny:

Verejná zóna: Táto zóna je určená pre budúcich zákazníkov spoločnosti Eustream ako aj záujemcov o informácie o preprave plynu. Prístup do verejnej zóny nevyžaduje vytvorenie účtu ani použitie hesla. Obchodný informačný systém TIS uverejňuje široké spektrum informácií v súlade s ustanoveniami Nariadenia 1775/2005 Európskeho parlamentu a rady o podmienkach prístupu do prepravných sietí.

Vo Verejnej zóne je zákazníkovi prístupná:
Zákaznícka zóna: Táto zóna je vytvorená pre súčasných zákazníkov Eustreamu. Prístup do tejto zóny umožňuje individuálny pridelený účet a heslo.

Zákazníckej zóne je zákazníkovi prístupná:
  • Rozšírené možnosti Nástenky sekundárneho trhu
  • Informácie o vyvážení siete
  • Nominácie a re-nominácie