SPP EUSTREAM image
 

Ľudia sú našou najvzácnejšou devízou

Potrebujeme správnych ľudí – talentovaných, schopných a vzdelaných, na správnych miestach – takých, čo uspokoja potreby našich zákazníkov.
 

Eustream je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovenskej republike. Jej európske zázemie prináša zamestnancom nové možnosti aj nové výzvy. Pracovné skúsenosti s prostredím, kde sa stretávajú rôzne kultúry, a jazykové znalosti, občas považované v domácich spoločnostiach za bezvýznamné, sú súčasťou našej každodennej práce.

Naše hlavné poslanie – preprava plynu, je čím ďalej, tým viac ovplyvňované Európskou úniou. Táto situácia si vyžaduje veľmi dobrú a dôkladnú znalosť zákonov a politiky EU. Naši špecialisti sú členmi pracovných a expertných skupín a komisií v európskych i medzinárodných organizáciách a združeniach. Vďaka ich aktívnej účasti hrá aj Eustream aktívnu úlohu v európskom plynárenstve. Okrem toho je pre našu spoločnosť čoraz dôležitejšia aj vzájomná výmena informácií a skúseností a nadväzovanie medzinárodných kontaktov.

Zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy plynu si vyžaduje vzdelaných a technických zdatných odborníkov. Sme hrdí, že našu prepravnú sieť prevádzkuje a uržiava práve takýto profesionálny tím.
Na druhej strane, kvôli rýchlo sa meniacej situácii na trhu, sa Eustream popri svojom primárne technickom zameraní viac sústreďuje aj na obchodné činnosti a kladie dôraz na zákaznícku orientáciu.

Zamestnanecká politika

Riadenie ľudských zdrojov, vytváranie firemnej kultúry, definovanie a rozvoj manažérskych zodpovedností a zodpovednosti našich zamestnancov, to všetko vytvára hodnoty našej spoločnosti:

  • Vážiť si ľudí
  • Vážiť si zdroje
  • Iniciatíva
  • Integrita

Tieto hodnoty sa stali základom pri tvorbe Etického kódexu, ktorý je základným štandardom v našej spoločnosti.

Rozvoj a vzdelávanie

Zamestnancom ponúkame vzdelávacie programy a manažérske školenia podľa ich individuálnych potrieb. Zamestnancov s veľkým potenciálom pripravujeme pre ich budúcu kariéru manažérov či špecialistov. Okrem toho sme vytvorili program pre absolventov, ktorý je otvorený pre absolventov vysokých škôl s vysokým potenciálom.

K 31. decembru 2017 mal Eustream 647 zamestnancov, z čoho je 108 žien.