SPP EUSTREAM image
 

Tomáš Mareček

predseda predstavenstva

 
Narodil sa 30. júla 1976 v Prahe. Vysokoškolské štúdium ukončil na Fakulte financií na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pracovnú kariéru začal v roku 2004 na oddelení fúzií a akvizícií skupiny J&T. V roku 2004 nastúpil do spoločnosti kablo Elektro, a.s., kde najprv spolupracoval na reštrukturalizácii spoločnosti a následne pôsobil na pozícií finančného riaditeľa. V rokoch 2007 až 2009 sa podieľal na akvizíciách viacerých spoločností. V rokoch 2011 až 2013 bol podpredsedom a od roku 2013 je členom predstavenstva spoločnosti Pražská teplárenská, a.s. V uplynulom období pôsobil aj ako člen dozornej rady spoločnosti EP Industries, a. s. Od 24. januára 2013 je predsedom predstavenstva spoločnosti eustream, a.s.