SPP EUSTREAM image
 

Miroslav Bodnár

člen predstavenstva
 
Narodil sa 29. apríla 1987 v Leviciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Po krátkej pracovnej skúse nosti v oblasti bankovníctva začal v roku 2009 pracovať pre skupinu EPH na oddelení fúzií a akvizícií, kde sa špecializoval na identifikáciu a vyhodnocovanie akvizičných projektov v oblasti energetiky. V marci 2013 vstúpil do spoločnosti Eustream ako člen dozornej rady a dozornej komisie. Na týchto postoch pracoval do 22. mája 2014. V Eustreame zastáva od júna 2013 aj pozíciu riaditeľa stratégie. Je zástupcom spoločnosti Eustream v dozornej rade Central European Gas Hub (obchodná platforma pre obchodovanie so zemným plynom pre strednú a východnú Európu). Od 13. júna 2014 je členom predstavenstva spoločnosti eustream, a.s. V septembri 2014 sa stal členom predstavenstva Európskej siete operátorov prepravných sietí pre zemný plyn.