SPP EUSTREAM image
 

Mirek Topolánek

člen predstavenstva
 

Absolvoval Fakultu strojného inžinierstva Vysokého učení technického v Brne. Profesionálnu kariéru začal ako vedúci projektant na oddelení automatizácie a mechanizácie spoločnosti OKD Ostrava, neskôr pracoval ako špecialista meracích a riadiacich systémov v spoločnosti Energoprojekt Praha.
Od roku 1991 do 2003 pôsobil ako výkonný riaditeľ a neskôr ako predseda predstavenstva v spoločnosti VAE, a.s. (EPC dodávateľ v energetickom sektore).
V roku 1996 začal politickú kariéru ako poslanec Parlamentu Českej republiky. V rokoch 2006 až 2009 bol predsedom vlády Českej republiky a v roku 2009 aj prezidentom Európskej rady. V tomto roku sa aktívne zapojil aj do riešenia plynovej krízy a patril k organizátorom 1. sumitu o južnom plynovodnom koridore.
Po odchode z vysokej politiky pôsobil v energetike a v oblasti vzdelávania. V roku 2011 bol zvolený za predsedu Teplárenského sdružení České republiky. Od roku 2011 pôsobí ako predseda dozornej rady spoločnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Od roku 2013 do roku 2014 bol riaditeľom pre rozvoj a zahraničné vzťahy v spoločnosti Nafta, a.s., Bratislava. V Eustreame zastáva od 1. novembra 2014 post riaditeľa pre zahraničný rozvoj a vzťahy s verejnými inštitúciami. Od 11. augusta 2015 je členom predstavenstva spoločnosti eustream, a.s.