SPP EUSTREAM image
 

Eva Markovičová

členka predstavenstva
 
Narodila sa 9. júla 1961 v Námestove. Štúdium ukončila na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, Fakulta riadenia, odbor ekonomická štatistika. Svoju dlhoročnú profesionálnu kariéru v bankovníctve začala ako vzťahový manažér korporátnych klientov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Trnava. V rokoch 2005 a 2006 pôsobila v HVB Bank Slovakia, a.s., ako regionálna riaditeľka retailového bankovníctva pre trnavský kraj. Obdobnú funkciu pre bratislavský, respektíve západoslovenský región zastávala v rokoch 2006 až 2012 v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., kde neskôr, v rokoch 2012 až 2016 zastávala post riaditeľky regionálnej pobočky. Od 8. februára 2017 je členkou predstavenstva spoločnosti eustream, a.s.