SPP EUSTREAM image
 

Predstavenstvo spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti riadi všetky obchodné aktivity spoločnosti, vystupuje v jej mene a má výkonnú moc.
 

Tomáš Mareček

predseda predstavenstva

Rastislav Jamrich

podpredseda predstavenstva

Miroslav Bodnár

člen predstavenstva

Michal Kľučár

člen predstavenstva

Ondrej Studenec

člen predstavenstva