SPP EUSTREAM image
 

Predstavenstvo spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti riadi všetky obchodné aktivity spoločnosti, vystupuje v jej mene a má výkonnú moc.
 

Tomáš Mareček

predseda predstavenstva
profil

Robert Hančák

podpredseda predstavenstva
profil

Miroslav Bodnár

člen predstavenstva
profil

Mirek Topolánek

člen predstavenstva
profil

Eva Markovičová

členka predstavenstva
profil