SPP EUSTREAM image
 

Politika BOZP, kvality a ochrany životného prostredia

Jedným z hlavných cieľov Eustreamu je zabezpečovať bezpečné, spoľahlivé a efektívne prevádzkovanie prepravy plynu.
 
Pre zefektívnenie plnenia tohto poslania a v zmysle požiadaviek našich odberateľov a zákazníkov, naša spoločnosť zaviedla a zintegrovala systém riadenia do jedného - integrovaného systému manažérstva, ktorý zohľadňuje nielen kvalitu našich služieb, ale aj prístup k životnému prostrediu a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Integrovaný systém manažérstva zahŕňa a zjednocuje: 

  • Systém manažérstva kvality (SMK) 
  • Systém ochrany životného prostredia (SEM) 
  • Systém energetického manažérstva (SEngM)
  • Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP)

Politika integrovaného systému manažérstva

Naša trvalá snaha o zvyšovanie kvality a spoľahlivosti sa odrazila v certifikácii podľa ISO požiadaviek.
Celá spoločnosť Eustream je certifikovaná na plnenie požiadaviek štandardov ISO 14001 (SEM), ISO 45001 (SMBOZP) a EnMS podľa ISO 50001, sekcia centralizovanej údržby, ktorá sa zaoberá údržbou zariadení prepravnej siete, je navyše certifikovaná na plnenie požiadaviek štandardov ISO 9001 (SMK) a ISO 3834-2 (Kvalita zvárania).

V oblasti ochrany životného prostredia sa Eustream zameriava na:
  • Riadenie odpadového hospodárstva s cieľom znížiť množstvo vyprodukovaných odpadov
  • Optimalizáciu potrieb v oblasti vodného hospodárstva
  • Intenzívnu starostlivosť o technický stav technologických zariadení s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov
  • Znižovanie hladiny hluku emitovaného v okolí kompresorových staníc

Politika BOZP

         (Prístup si môžete vyžiadať na mailovej adrese bozp@eustream.sk,
          do mailu uveďte názov vašej spoločnosti, kontaktné meno, e-mail, IČO
          a číslo objednávky.)