SPP EUSTREAM image
 

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu je súhlas dodávateľa so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré určil objednávateľ.